Ön Bilgi

"Gençlik ve Sosyal Girişimcilik" ana temasıyla yepyeni bir zirveye imza atıyoruz.

Genel Bilgi

Türkiye Gençlik Zirvesi Bir Türkiye Gençlik STK’ları Platformu projesidir.

Genç nesillerin geleceğini kendisine dert edinerek gençliğin geleceğini inşa etmeye çalışan, gençliğin içinde bulunduğu sosyal ve psikolojik problemleri aşmasına yardımcı olmayı arzulayan ve bu doğrultuda gençlik ile alakalı çalışmalar yapan yapıların; kurumsal kapasite gelişimlerini öncelemek ve onların sahada daha nitelikli işler ortaya koymaları için yine kendi içinde birikimi olan kardeş kuruluşlardan istifade etmeleri amaçlanarak oluşturulan Türkiye Gençlik STK’ları Platformu’nun düzenlediği bir zirvedir.

Zirvenin Amaçları

Gençlik STK’ları yöneticilerini, araştırmacıları ve gençlik politika yapıcılarını bir araya getirmek.

Gençliğin temel yönelimleri, sorunları ve ihtiyaçları konusunda istişare zemini oluşturmak.

Gençlere sunulacak kamu ve sivil toplum hizmetlerinde vizyon birliği oluşturmak.

TGSP Üyeleri ve Komisyonlarının çalışmalarını ilgili kuruluşlarla paylaşacakları bir mecra oluşturmak.

İlham veren, iyi örneklik oluşturan STK uygulamalarını ilgili kuruluşlarla paylaşmak.

 

Yer