Gençlik Araştırmaları

TGSP Türkiye'nin Gençleri Araştırması

Türkiye Gençlik STK’ları Platformu tarafından hazırlanan Türkiye'nin Gençleri Araştırması'nın temel hedefi, genç profilin birçok alanda ortaya koyduğu davranışları, istek ve taleplerini etkili faktör ve bilimsel verilerle ortaya koymak olarak belirlendi.

Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından yapılan Gençlik Çalışmasının Toplumsal Katılıma Etkisi Araştırması

Gençlik çalışmasının, gençlerin siyasal ve toplumsal katılımına etkisinin ele alındığı bu çalışmada; öncelikle, konunun netliğe kavuşturulması için “siyasal katılım” kavramına ve bu kavrama dair yaklaşımlara kısaca değinmek gerekmektedir.

SETA TÜRKİYE’NİN GENÇLİK PROFİLİ

“Türkiye’nin Gençlik Profili” adlı çalışma, Türkiye’deki gençlik politikalarına katkı sunmak amacıyla yapılmıştır. Çalışma, Türkiye’deki 15–29 yaş aralığındaki 10.174 gencin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.