Türkiye'nin Gençleri Araştırması

TGSP Türkiye'nin Gençleri Araştırması

Türkiye Gençlik STK’ları Platformu tarafından hazırlanan Türkiye'nin Gençleri Araştırması'nın temel hedefi, genç profilin birçok alanda ortaya koyduğu davranışları, istek ve taleplerini etkili faktör ve bilimsel verilerle ortaya koymak olarak belirlendi.
Araştırmanın PDF dökümanına ulaşmak için tıklayınız.

Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından yapılan Gençlik Çalışmasının Toplumsal Katılıma Etkisi Araştırması

Gençlik çalışmasının, gençlerin siyasal ve toplumsal katılımına etkisinin ele alındığı bu çalışmada; öncelikle, konunun netliğe kavuşturulması için “siyasal katılım” kavramına ve bu kavrama dair yaklaşımlara kısaca değinmek gerekmektedir.

SETA Türkiye’nin Gençlik Profili

“Türkiye’nin Gençlik Profili” adlı çalışma, Türkiye’deki gençlik politikalarına katkı sunmak amacıyla yapılmıştır. Çalışma, Türkiye’deki 15–29 yaş aralığındaki 10.174 gencin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

SEKAM Türkiye Gençlik Raporu

Türkiye Gençlik Raporu Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Araştırmalar Merkezi'nin (SEKAM) Türkiye Gençlik Raporu'na göre, katılımcıların yüzde 62'si "genç bir kız ile erkek istedikleri şartta aynı evde yaşayabilir" görüşüne katılmazken, yüzde 23'ü bunu olumlu karşıladı.

Diyanet Türkiye'de Dini Hayat Araştırması

Başkanlığımız ve TÜİK’in birlikte gerçekleştirdiği “Türkiye’de Dinî Hayat Araştırması”, ülkemizde yaşayan İslam dinine mensup vatandaşların inanç ve ibadetleri yerine getirme ve dinî bilgi durumları ile dinin gündelik yaşamdaki yansımalarına ilişkin tespitleri içermektedir. Bu veriler, toplumu din konusunda aydınlatmakla görevli olan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hizmet planlamaları için önemli bir dayanak olacaktır. Bu çalışma ayrıca ülkemizde yaşanan dinî hayat hususunda araştırma yapan, fikir yürüten, sorumluluk sahibi her kişiye sağlam ve üzerinde zihin yorulabilecek bilgiler sunmaktadır.