Bilim Teknoloji Faaliyetleri

Bilim Teknoloji ve İnovasyon Çalışmaları

Çağımızda teknoloji hızla ilerlemekte ve bu gelişmeler pek çok sektörü etkilemektedir. Hatta bu hızlı ilerlemeler, günümüzde var olan bazı meslek alanlarının gelecekte adından bile bahsedilmeyeceği gerçeiyle bizi yüz yüze bırakmaktadır. Dolayısı ile bu başlık, çocuklarımızın erken yaşlardan itibaren teknolojinin, insanlığın faydasına kullanımı üzerine bir yaklaşımı elde edebilecekleri bir alt yapıya sahip olmalarını amaçlayan faaliyetleri kapsamaktadır. Aynı zamanda günlük hayatta Teknolojinin verimli ve sağlıklı kullanımını da hedefleyen faaliyetler bu alanda değerlendirilmiştir.

Dijital İçerik Geliştirme

Günümüz dünyasında gençlerimiz, basılı yayınlardan ziyade dijital içeriğe rağbet etmektedir. Gelişen internet, tablet ve cep telefonu sektörü bunu zorunlu kılmış durumdadır. Artık insanların maddi ve manevi anlamda beslenmelerinde bu sektör varlığını göstermektedir.
Bunun için bahsi geçen cihazlarda gençlerimizin güvenilir, aynı zamanda
seviyelerine uygun içeriklerle buluşmalarını sağlayacak faaliyetler ve uygulamalar bu çerçevede planlanacaktır.