Eğitim

3. Dünya Müslüman Sağlık Toplulukları Kongresi

Ana teması “İslami Çerçevede Sağlıkta Kalkınma” olan 3. Dünya Müslüman Sağlık Toplulukları Kongresi (WIHU'18) düzenlenecek.

Dünya İslam Sağlık Birliği ve Sağlık-Der olarak Dünya Müslüman Sağlık Toplulukları Kongresi’nin üçüncüsünü düzenelecek. Ana teması “İslami Çerçevede Sağlıkta Kalkınma.” Gerek sağlık politikalarının geliştirilmesi, gerek ulusal ve uluslararası sağlık sektöründe ticari işbirliği, sağlık yardımı faaliyetleri, gerekse öğrenci değişim programları konularında çalışmalar yürütelecek.

Dünyanın değişik bölgelerinde sağlıkla ilgili alanlarda faaliyet gösteren Müslüman Sivil Toplum Kuruluşlarının bir araya gelip ortak projeler yürütme, sağlığın geliştirilmesinde işbirliği ve afetlerde koordinasyon hedefleriyle 15 – 17 Aralık 2018 tarihleri arasında İstanbul’da buluşacak. Bu buluşmada Sağlık ve Turizm Fuarı, paneller, konferanslar ve grup çalışmaları ile İslam Âleminin sağlık alanında sorunları ve çözüm önerileri tartışılacak, insan kaynakları ve maddi imkânların ortak kullanımı araştırılacaktır. 

Dünya Müslüman Sağlık Toplulukları Kongresi'nin detaylarını linkte bulabilirsiniz.