Sosyal

TGSP Danışma Kurulu Toplantısı

TGSP ülke ve dünya çapına yayılmalıdır.

Toplantı 16:30 itibariyle Genel Sekreter Murat İnkaya’nın toplantı gündemi takdimi ile başlamıştır.
Ardından Yönetim Kurulu Başkanı Halit Bekiroğlu, selamlama konuşmaları yapmışlardır. Toplantıya
katılan danışma kurulu üyeleri arasında mikrofon dolaştırılarak kendilerini kısaca tanıtmışlardır. Ömer
Faruk Terzi’nin TGSP amaç ve faaliyeleri ile ilgili sunumundan sonra aşağıdaki sıralama ile danışma
kurulu üyeleri fikir ve kanaatlerini paylaştılar.

Ahmet Özdemir

-STK’lar da uzun dönemli planlar yapmalıyız.
-Gençlik koordinatörleri istihdam etmeliyiz.
-TGSP ülke ve dünya çapına yayılmalıdır.


Ali Yalçın
-Stk’lar da uzmanlaşmayı artırmalıyız.

Mustafa Şen
-TGSP’nin 6 kurucu maddesinin uygulandığını tespit etmek için performans raporu hazırlanmalı bu
rapor yıllık olarak tekrarlanmalıdır.(Rapor bize hangi noktadan hangi noktaya geldiğimizi sunacak.)
Betül Soysal Bozdoğan

-Muhafazakar camia akademik personel yetiştirmelidir.
-Sosyoloji ve Psikoloji bölümlerinin akademik personellerine ve öğrencilerine özel olarak
eğilmeliyiz.
-Uyuşturucu bağımlılığı konusunda özel çalışmalar yapılmalıdır.
-Hayvan severlik ve çevre duyarlılığı üzerinde çalışmalar yapılmalıdır.


Osman Doğan
-Siber güvenlik alanında genç yetiştirmeliyiz.
-Yerli ve milli yazılım geliştirip bunların önemini anlatmalıyız.


Raif Nas
-Gençler için üst bir dil oluşturulmalıdır.
-Gençliğin kavram haritası incelenmeli ve yeni ortak bir dil oluşturulmalıdır.


Mehmet Dinç
-Az şey üzerinde çok yoğunlaşmalıyız.
-Belli konulara odaklanmalıyız ve uzmanlaşmalıyız.


Hasan Subaşı
-Edinburgh Dük’ü programı gibi programları Türkiye’de kendimiz üretmeli ve uygulanmalıyız.


İbrahim Altan
-Gençlere rol modeller oluşturulmalıdır.
-Nesiller kategorize edilmeli ve bunun üzerinden politikalar üretilmelidir.
-15-30 yaş arası gençlerden danışma kurulu kurulmalıdır.


Sümeyye Ceylan
-Rol model olarak gördüğümüz insanların toplum nazarında tanınırlılığını -artırmalıyız.
-Özgün düşünme problemimiz var özgün ve farklı düşünen gençlere gerekli önemi verip
değerlendirmeliyiz.
-Ortaokul çalışmalarını artırmalıyız.
-Ahlak eğitimini temel bilimlerin içine işlemeliyiz.


Süheyla Subaşı
-Gençleri yetiştiren aile yapısını incelemeliyiz ve bunun üzerine çalışmalar yapmalıyız.


Mehmet Baykan
-Yeni sistem bize %50+1 ‘i zorunlu kıldığından bunun üzerine çalışmalar yapmalıyız ve bakış
açımızı genişletmeliyiz.


Murat Şentürk
-TGSP içindeki Stk’ları güçlendirmeliyiz.
-Stk’lar eğitim yayın ve danışmanlık hizmetleri vermelidir.

-Stk’ların Mali sürdürülebilirliklerini artırmalıyız.
-Stk’ların dijital alt yapısı ve internet çalışmalarını artırmalıyız.
-Gönüllülerin sürdürülebilirliğini artırmalıyız.
-Zayıf bağların tanımını ve gençlerin üzerindeki etkileri incelemeliyiz ve politika üretmeliyiz.
-TGSP liberal ve seküler anlayışa düşmemelidir.


Mehmet Ali Büyükkara
-Küçük halkalı istişareler yapılmalıdır.


Ali Köse
-Asli vazifelerimizi yapamayıp dini suçlayanlardan olmamalı ve bu zihniyettekilere dinin bir engel
olmadığını anlatmalıyız.