Eğitim Faaliyetleri

Aile Destek Programları

Annelere babalara gençlik sorunlarıyla alakalı gençlik sorunları ve olumlu, verimli iletişim kurma konulu eğitim ve danışmanlık çalışmaları

Eğitimci ve Yönetici Eğitimi Çalışmaları

Gençlik çalışmalarını yürütmek karmaşık bir takım becerilere sahip olmayı gerektirmektedir. Gençlerin eğitimiyle ilgili hedeflerin hayata geçirilmesinde rehberlerin seçiminde gösterilecek özen kilit bir öneme sahiptir. Ancak seçim yeterli değildir. Gençlere rehberlik yapacak kişilerin ve onların yönetimi yapan koordinatörlerin sürekli ve nitelikli bir eğitim alması da gerekmektedir. Eğitim yöneticileri eğitim programları, rehber seçimi, tanıtım, öğrenci kabulü, denetleme, raporlama gibi konularda eğitim almalıdır. Gençlere eğitimci olacak kişiler ise en azından gelişim psikolojisi, ders sunumu, sınıf yönetimi, sosyal etkinlik planlaması gibi konularda eğitim almalıdır.

İhtisas Destek Programlaro

Üniversitelerde okuyan öğrencilerimizin, tercih ettikleri bölümlerle ilgili yada kendilerini yetiştirmek istedikleri farklı alanlarla ilgili geliştirilen yoğunlaştırılmış ve belli bir sürekliliği olan programlardır. (Hukukçular, Tıpçılar, Siyasalcılar, İlahiyatçılar vs.)

İzcilik Faaliyetleri

İzcilik, eğitsel, okul dışı, üniformalı bir gençlik etkinliğidir. Çocuk ve gençler arasında bir arkadaşlık yaratma ve belirli bir eğitim metodu ile onların karakter gelişimine imkân sağlama, sosyal, ekonomik, kültürel çevrelerine ve sorunlarına eğilen çalışmalar dizisidir. Gençlerin bağımsızlık, kendine güven, kendine yetebilme gibi yaşam becerilerinin geliştirilmesinde oldukça faydalı olan izcilik çalışmaları aynı zamanda gençlerin hareket ve macera ihtiyaçlarını da karşılayan etkili bir eğitim tarzıdır.

Kariyer Gelişim Programlar

Gençlerimizin erken yaşlarda kabiliyetlerine uygun alanlara yönlendirilmeleri amacıyla kendilerine rehberlik yapılmasını, kapsayan programlardır. Bu programlar, gençlerin kendi yeteneklerini fark edecek aktiviteleri kapsamakla birlikte mesleklerin, Türkiye’de ve Dünya’da bugün ve gelecek itibari ile bulundukları durumlar hakkında da bilgilendirmeleri içermesi gerekmektedir.

Konferans, Seminer, Açık Oturum Gibi İlmi Toplantılar

Gençlerin fikri gelişim ve eğitimlerinde bilgilendirici faaliyetlerden biri de konferanslar, seminer dizileri, panel ve sempozyumlar gibi ilmi mahiyetteki toplantılara da zaman zaman yer verilmelidir. Ana fikri eğitim rehber eğiticiler tarafından yapılırken belli bir konuda uzmanlığı ile bilinen şahıslar tarafından verilen sunumlar da gençlerin vizyon kazanmasında, ufuklarının gelişmesinde ve başarılı kişileri kendilerine örnek almalarında etkili olmaktadır.

Sohbet Halkaları

Haftanın belirli bir gününde düzenli olarak, rol model şahsiyet tarafından yapılan dini-ahlaki konuların işlendiği, katılımcıların sorularının cevaplandığı bir bölümün olduğu programlardır.

Sosyal Beceri Eğitimleri

Gençlerimizin toplum hayatına daha etkili katılmalarını sağlayacak iletişim sunum, ikna, liderlik, girişimcilik gibi alanlarda teorik ve uygulamalı eğitimler