STK BİRİMLERİ

ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİ

1. Üniversite birimi olarak ilk etapta şu dört hedefimiz var:
a) STK'lar arası aktif ve yapıcı iletişimi sağlamak,
b) Nitelikli istişarelerde bulunmak,
c) Çok sesliliği korumak
d) İlham alışverişine güzel bir zemin oluşturmak
Bunların neticesi olarak da gerektiğinde esaslı bir dayanışmayı ortaya çıkarmak

2. TGSP Üniversite Birimi olarak Youtube Kanalı açmak. Her hafta STK temsilcileri 10 dakikalık konuşmalar yapacak, beş ayın sonunda kanalda özgün ve kıymetli bir içerik oluşacak. İlerleyen zamanlarda buraya yeni ve dinamik içerik eklenecek.

3. STK’ların üniversite gençliğine yönelik neler yaptığını 5N 1K ilkelerine göre özet bir şekilde metne döküp, ilgili kişilerle söyleşi yapıp, görseller eşliğinde güzel bir bülten, dergi vs. hazırlanacak. Bunun tüm Türkiye'de özellikle üniversitelerde yaygınlaşması sağlamak. STK'ların merkezlerinde bulundurulmalarını sağlamak.

4. TV Programı: TRT'de mümkünse, her programda, 6 STK’dan 6’şar temsilci olacak, Kemal Sayar gibi bir misafirle soru cevap şeklinde gençlik meseleleri konuşulacak.

5. Üniversitelerdeki Konsey Seçimleri konusunda ortak adayları desteklemek.

6. Her hafta, bir STK diğer bir STK’yı kendi kurumunda ağırlayacak. 5’er kişilik ekiplerle. Sivil toplumun geleceği adına önemli bir adım, “yerinde tanımanın” etkileri daima daha kalıcıdır. Bunun planlaması ve koordinesi yapılacak.

7. STK’lar diğer STK’larla hangi imkânlarını (salon, burs, konaklama, eğitimci vs.) paylaşabileceğini bildirecek, paslaşma ve dayanışma adına büyük bir adım olacak. TGSP çatısı altında ne alacağımızdan çok ne vereceğimizin de önemli olduğunu göstermek.

8. STK’ların kapasitelerini artıracak çalışmalar yapmak. Bu kapsamda Farabi ve Erasmus eğitimleri hazırlamak.

9. Üniversite Birimi’nde yer alan STK’lara, yapacakları faaliyetleri üniversite bünyesinde yapmaları istenecek. Çalışmalar mümkün mertebe kampüse yönlendirmek.

10. TGSP çatısı altında düşündüğümüz tüm süreçlerde STK'lar aktif bir şekilde sorumluluk üstlendiği takdirde birlikte güzel şeyler yapılabileceğine inanıyoruz. Yani her STK'nın özgünlüğünü ve özgürlüğünü koruduğu, ortak istişareyle kararlaştırılan konularda da aktif sorumluluk üstlendiği bir işleyişi başarabilirsek akıbet de güzel olacak. Bu konuda sorumluluk birimdeki tüm STK'ların omuzlarındadır. Üniversite Birimi olarak STK’ların aktif sorumluluk aldıkları bir çerçeve içinde hareket etmek.

SPOR, SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER

Spor Yarışmaları: ‘’STK’lar Yarışıyor Kardeşlik Kazanıyor’’ yarışmasının ikincisini yapmak
a) Bu yarışmanın il düzeyine indirgenip pilot il olarak İstanbul veya Ankara’da ki STK temsilcilerine benzeri bir kamp yaptırmak, farklı illerde bu yarışmayı devam ettirmek.
b) Mayıs ayında yapılacak ‘’İstanbul Gençlik Fuarı’nda’’ STK’lar arasındaki kardeşliği görünür kılacak bir turnuva yapmak.

2-) Spor Federasyonları İle Ortak Çalışmaların Yürütülmesi
a) Türkiye Geleneksel Spor, İzcilik, Herkes İçin Spor, Okul Sporları, Okçuluk Federasyonu, Oryantring, Gelişmekte Olan Sporlar, Masa Tenisi, Satranç Federasyonu vb. Yetkilileri yapılabilecek çalışmalar üzerine ağırlamak.
b) STK’ların ilgi alanına göre spor alanında çalışma yapan federasyonlarla bir araya getirilmesi,
c) Bu konularda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ile istişarelerde bulunulması,
d) Üye derneklerinde yararlanabileceği protokol çalışmalarının yapılması

1. Kızılay, GSB, Sağlık Bakanlığı, AFAD gibi kurumlarla protokol zeminleri değerlendirilerek, kurumlara yönelik Temel İlk Yardım Eğitimleri başlıklarında hizmetler vermek
2. . Engelli, yaşlı, şiddet, bağımlılık, dezavantajlı gençler gibi konularda farkındalık oluşturmak için STK’lar ile ortak projeler yapmak.
3. STK’lar için kurum içi ve tabana yönelik uygulanabilir sağlıklı ve helal beslenme, duruş bozuklukları için pratik günlük önlemler gibi faaliyetler içeren kitapçık hazırlamak
4. STK bünyelerindeki hekim grupları, tıp ve diğer sağlık bölümlerinde okuyan gençler gibi topluluklarla iletişime geçmek, insan kaynağı paylaşımı ve tecrübe aktarımları sağlamak
5. Yurtdışındaki gönüllü sağlık çalışmalarına katılan sağlık çalışanlarının “Görevlendirme” kapsamı içine alınması ile katılımın artırılması, ‘’ Kamu STK ve Gençlik Politikaları Birimleri ile koordineli hareket etmek.

EĞİTİM VE KÜLTÜR

1. Gençlik Eğitimleri Rehberi: 2017 yılında eğitim komisyonu tarafından hazırlanan gençlik eğitimleri rehberine farklı hedef kitlelere yönelik üye kurumlar tarafından uygulanan model eğitim çalışmalarını eklemek ve yeni bir tasarımla üyelere sunmak

2. Türkiye Gençlik Zirvesi: Zirve’nin içeriği ve zirvede gerçekleştirilecek etkinlikleri geliştirmek, Zirve’de sunum olarak yer alacak ‘En Yenilikçi STK Uygulamaları’nın seçimini yapmak.

3. STK’larda yetenek fark etme ve geliştirme: Üye STK’ların hitap ettiği gençler arasında ülkemizin nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyduğu bilim, teknoloji, girişimcilik, liderlik, sanat gibi alanlarda yetenekli gençlerin tespit edilmesi ve yetiştirilmesi süreçlerinin nasıl gerçekleştirilebileceğine dair bir rehber hazırlamak ve bu konuda ilgili STK’lara eğitim vermek

4. Lider eğitimi: Gençlik liderlerinin eğitimi konusunda üye STK’larda gerçekleştirilen eğitimlerin ve eğitimcilerin tespit etmek, en etkili yöntem ve eğitimcilerin yer alacağı örnek bir uygulamanın TGSP merkezinde gerçekleştirmek. Lider eğitiminin bir eğitim programı mantığıyla (amaç, kazanımlar, yöntem ve teknikler, etkinlikler) bir kitapçığa dönüştürmek

Kültür Sanat alanında gençlere yönelik sivil toplum çalışmalarında yönlendirici olmayı hedeflemektedir. Bunun için doğrudan aktiviteler oluşturmak yerine platformda yer alan kuruluşlara kültür sanat alanında çalışmalar yürütürken yararlanacakları içerikler ve tavsiyeler oluşturmak amaçlanmaktadır. Gençlerin kültür sanat alanına erişilebilirliğini arttırıcı ve sürdürülebilir faaliyetlere kaynaklık eden çalışmalarda bulunulacaktır.