Sosyal Faaliyetler

Çalışan Gençlik Çalışmaları

Çalışan gençlere yönelik olarak, hafta içi akşamları ve hafta sonları uygulanacak şekilde, zararı engellemeye ve faydayı temin etmeye ayarlı, eğlenceli etkinlikler düzenlenmesi.

Dezavantajlı Gençlere Yönelik Faaliyetler

Sosyal, psikolojik, fiziksel, ekonomik açılardan dezavantajlı olan gençlerin mağduriyetlerini ve mahrumiyetlerini azaltmaya, ulaşamayacakları hizmetlere ve kişilere, kurumlara, yerlere ulaştırmaya yönelik faaliyetler yapılması.

Dönemsel Kamplar

Kamp çalışmalarıyla tabii ortamlarda grup içi daha yakın ilişkiler kurulması, gençlerin yakından tanınması, düzenli ibadet etme ortamlarının oluşturulması, doğanın sevdirilmesi, öğrencilere sorumluluklar verilerek kişisel ve sosyal becerilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Kış dönemi kampları için kapalı ve sıcak ortamlar; yaz aylarında ise tabiat ile baş başa olunan mekânlar tercih edilebilir.

İnsani Yardım Faaliyetleri

Gençlerimizin şefkat ve merhamet duygularını geliştirmek, diğergâmlıklarını arttırmak amacıyla gençler eliyle ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırma çalışmalarıdır.

Kişi Kurum Ziyaretleri

Model Alarak Öğrenme kuramından hareketle gençlerin, kendisini belli alanlarda geliştirmiş kişilerle buluşturulması esasına dayalı programlardır.

Namaz Eksenli Camii Buluşmaları

Cami Merkezlilik ilkesinden hareketle, gençlerin camiyle, cemaatle buluşmaları ve namaz ibadetini hayatın içinde canlı bir şekilde yaşayarak ümmet, cemaat şuurlarını güçlendirmelerini sağlayacak programlardır.

Öğrencileri Tanıma ve Yönlendirmeye Dayalı Rehberlik ve İzleme Çalışmaları

Ergenlik sorunları, Sınav desteği, Meslek seçimi v.b. alanlar başta olmak üzere gençlerimizin desteğe ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında olmak, durumlarını dinlemek, anlamak, çözüm geliştirmek, izlemek ve gelecek planlaması yapmak amacıyla yürütülecek Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik faaliyetleridir.

Sosyal Sorumluluk - Gönüllülük Çalışmaları

STK’lar tarafından yürütülen gençlik çalışmalarında öncelik verilmesi gereken çalışma türlerinden biri de sosyal sorumluluğu/gönüllülüğü geliştirmeye yönelik çalışmalardır. STK lar özü itibariyle gönüllülük temelli kuruluşlardır ve çalışmalarının büyük bölümü toplumsal gelişmeyi hedef almaktadır. Toplumsal şuur, insanın halifelik misyonuyla yeryüzünde tevhid ve adaleti yaşamaya ve yaşatmaya cehd etmesidir. Bu doğrultuda gençlerin bir toplumsal sorunu fark etmeleri, çözümüne yönelik fikirler geliştirmeleri ve çevrelerinden destek alarak/onları da harekete geçirerek sorunu çözmeye çalışmaları en etkili eğitici metodlardan biri olmaktadır. Bu faaliyet türünde gençler hayatı, sorumlulukları, toplumsal problemleri didaktik olmayan bir yolla öğrenmekte ve öğretmektedir.

Sosyal, Bilimsel, Sanatsal v.b. Proje Geliştirme Çalışmaları

Gençlerin üretme, araştırma, geliştirme, çözüm bulma, planlama v.b. kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla ilgi duydukları alanlarda proje üretmelerine yönelik çalışmalardır.

Toplu Etkinlik ve Organizasyonlar

STK’lar bünyesinde geçmişten günümüze gelenekselleşmiş çalışma türlerinden biri de toplu etkinlik ve organizasyonlardır. Fuar, sergi, buluşma, müsabaka, konser, kutlama etkinlikleri gibi çok geniş katılımla yürütülen organizasyonlar gençlerde büyük bir gruba ait oldukları hissiyatı oluşturmakta ve gençlerin kimlik gelişimini desteklenmektedir. Bu tür organizasyonlar gençlerin gönüllü emeği sergilemeleri bakımından önemli bir fırsat olarak değerlendirilmelidir.

Uluslar Arası Öğrenci Çalışmaları

Gençlerimizin ümmetin farklı toplumlarıyla tanışmaları, kardeşlik bilinci geliştirmeleri bakımından ülkemizdeki misafir öğrencilerle tanışmaları, onlara yardım ve ev sahipliği yapmaları etkili olmaktadır. İslam coğrafyasında farklı ülkelerde kişi ve kurumlar ziyaret edilerek de bu anlayışa katkı sağlanabilir.