• Bilim ve teknoloji üretiminde öncü rol üstlenmesi beklenen Fen Lisesi öğrencilerinin STK olarak örgütlenmesine ve üretim kapasitelerinin artırılmasına çeşitli projeler ve organizasyonlarla öncülük etmek,
• STK ‘ların gençlik kitlelerinin mobil oyun ve uygulamalar üretmesine zemin hazırlamak ve bu alanda aralarında iletişimi kuvvetlendirmek,
• STK arasında bilgisayar oyunu turnuvaları düzenlemek,
• STK’lar ile bilim ve teknoloji alanda hizmet veren yerlere geziler düzenleyerek kapasitelerinin artırılması ve farkındalık oluşturmak,
• Bilimsel bilgi ve teknolojik mal üretmenin felsefi arka planını İslâmi düşünceyle şekillendirmek için çalıştay yapmaktır.