1. Gençlik Eğitimleri Rehberi: 2017 yılında eğitim komisyonu tarafından hazırlanan gençlik eğitimleri rehberine farklı hedef kitlelere yönelik üye kurumlar tarafından uygulanan model eğitim çalışmalarını eklemek ve yeni bir tasarımla üyelere sunmak.
2. Türkiye Gençlik Zirvesi: Zirve’nin içeriği ve zirvede gerçekleştirilecek etkinlikleri geliştirmek, Zirve’de sunum olarak yer alacak ‘En Yenilikçi STK Uygulamaları’nın seçimini yapmak.
3. STK’larda yetenek fark etme ve geliştirme: Üye STK’ların hitap ettiği gençler arasında ülkemizin nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyduğu bilim, teknoloji, girişimcilik, liderlik, sanat gibi alanlarda yetenekli gençlerin tespit edilmesi ve yetiştirilmesi süreçlerinin nasıl gerçekleştirilebileceğine dair bir rehber hazırlamak ve bu konuda ilgili STK’lara eğitim vermek.
4. Lider eğitimi: Gençlik liderlerinin eğitimi konusunda üye STK’larda gerçekleştirilen eğitimlerin ve eğitimcilerin tespit etmek, en etkili yöntem ve eğitimcilerin yer alacağı örnek bir uygulamanın TGSP merkezinde gerçekleştirmek. Lider eğitiminin bir eğitim programı mantığıyla (amaç, kazanımlar, yöntem ve teknikler, etkinlikler) bir kitapçığa dönüştürmek.
5. Kurumlar arası ziyaretler: Planlanacak ziyaretlerle kurumlar arasında tanışma, işbirliği, tecrübe ve model paylaşımı çalışmalarını geliştirmektir.