Kültür Sanat Komisyonu, gençlere yönelik sivil toplum çalışmalarında yönlendirici olmayı hedeflemektedir. Bunun için doğrudan aktiviteler oluşturmak yerine platformda yer alan kuruluşlara kültür sanat alanında çalışmalar yürütürken yararlanacakları içerikler ve tavsiyeler oluşturmak amaçlanmaktadır.Gençlerin kültür sanat alanına erişilebilirliğini arttırıcı ve sürdürülebilir faaliyetlere kaynaklık eden çalışmalarda bulunmak.

1. Saha Araştırması
Gençlerin kültür sanat alanına ilişkin olarak özelde STK’lardan genelde ise tüm kuruluşlardan beklentilerinin ne olduğuna yönelik bir anket çalışması yapılacaktır. Ayrıca anket çalışmasından elde edilen sonuçlarla çeşitli gruplarla odak görüşmeler yapılacaktır. Bu çalışmada farklı sosyo-ekonomik gruplardan, farklı eğitim seviyelerinden gençlerin kültür sanat alanına dair beklentilerinin, tutumlarının ve beğenilerinin ölçülmesi hedeflenecektir. Araştırma sonucunda elde edilecek raporun alanın ilgilileriyle paylaşılarak geliştirildiği bir çalıştay organize edilecektir. Bunun ardından platforma üye STK’larla paylaşılacak ve çalışmalarını yürütürken referans alabilecekleri bir kaynak elde edilmiş olacaktır.

2. Kültür Sanat Vizyonu Söyleşileri
Aylık olarak TGSP bünyesinde kültür sanat alanında vizyon söyleşileri organize edilecektir. Bu söyleşilerde paydaş olarak çalışabileceğimiz kuruluşların üyelerimize tanıtılması, yeni yaklaşımların ve faaliyetlerin duyurulması hedeflenecektir. Kültür Sanat alanına dair üyelerimiz arasında bir gündem oluşması sağlanarak kurulacak yeni ortaklıklarla faaliyetlerini geliştirmelerine
katkıda bulunulacaktır. Ayrıca TGSP’nin kültür sanat alanında yönlendirici olma amacı çerçevesinde bilinirliğine katkıda bulunulacaktır.

3. İstanbul’u Anlamak Atölyesi
Dünya’nın birçok ülkesinde kültür sanat hayatı bakımından önemli şehirlerin düzenlenen seminerlerle tanıtımı yapılmaktadır. İstanbul gibi göç alan ve her yıl yüz binlerce öğrencinin eğitim amacıyla geldiği bir şehirde bu eğitimin gerekliliği daha fazladır. Günümüzde birçok kuruluş İstanbul’u bir şehir olarak anlamaya yönelik faaliyetlerde bulunmaktadır. Düzenlenecek atölye çerçevesinde İstanbul’u anlamaya yönelik yapılan çalışmalar değerlendirilerek üyelerimizin gençlere yönelik bu alanda nasıl çalışmalar yürütebileceğine dair bir rapor hazırlanacaktır. Hazırlanan rapor üyelerimizle ve kamuoyuyla paylaşılacaktır.

4. Anadolu’da Kültür Sanat ve Sivil Toplum
Kültür sanat alanına ilişkin metropol şehirlerde erişilebilir faaliyetler bulunsa da özellikle sosyo- ekonomik olarak az gelişmiş ve nüfus yoğunluğu düşük olan şehirlerimizde bu konuda güçlükler yaşanmaktadır. Büyükşehirlerde ve özellikle İstanbul’da yapılan iyi uygulamaların Anadolu’ya nasıl yaygınlaştırılacağı konusunda komisyon üyelerimizle düzenli çalışmalar yapılacaktır. Bunun için farkındalık oluşturma çalışmaları ve buluşmalar gerçekleştirilecektir.

5. Görsel Sanatlar Gelişim Çalıştayı
Görsel sanatlar camia olarak içerisinde aktör olarak az bulunduğumuz ve maalesef ülkemizde bizim değerlerimize aykırı şekilde gelişme gösteren mecralar olarak tanıtılmaktadır. Bunun önüne geçebilmek için üyelerimizle görsel sanatlar alanında sahip olunan tecrübeyi inceleyen, iyi uygulamaları paylaşmayı ve geliştirmeyi amaçlayan bir çalıştay organize edilecektir. Bu çerçevede zorluklar, imkânlar ve gelişim alanları tespit edilerek hem bu alanda çalışmalarda bulunan üyelerimiz hem de gelecekte bu alanda yer alacaklar için uygun stratejilerin ne olduğuna, hangi kurum ve kişilerle ortaklıklar kurulabileceğine dair tavsiyeler hazırlanacaktır.