1. Portal Projesi:
• Bütün üyelerimizin ve iletişim ağımızda bulunan kurumlarımızın birbirlerinden ve faaliyetlerinden haberdar olabileceği,
• Birimlerimizin faaliyetlerine göre eklenecek modüllerin çalışılabileceği,
• Pek çok etkinliğimizi takip edebileceğimiz,
• Farklı fırsat ve yarışmalarla hem içeride hem de dışarıda gençlere ulaşacağımız bir portal çalışması yapmaktır.
2. Telefon Uygulaması:
• Bu portala bağlı olarak -veya duruma göre bağımsız- telefon uygulamaları geliştirmek,
• Logo ve kurumsal kimlik çalışmaları yapmak,
• Portal ve uygulamaya yönelik içerik üretme ve kullanma ile ilgili kurumların ilgili kişi ve birimleri ile kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,
• Farklı zaman ve zeminde yapılan faaliyetler çerçevesinde reklam, medya, tanıtım çalışmaları yapmak, içerik üretimini sağlamak,
• Üniversite komisyonu ile birlikte TV programı organize etmek,
• Birimlerin hedeflerine göre hareketlilik projesi üzerinden yarışmalar düzenlemek,
• Gençliğin sosyal medya çalışmalarına katkı sağlamak, onların fikirleri üzerinden yönlendirmeler yapmak,
• Uluslararası lobi faaliyetleri yapmak,
• Uluslararası faaliyetlerde Kamu-STK Birimi ile ortak çalışmalar yürütmek.
Bu anlamda yurtdışı faaliyetinde bulunan STK’ların sahada yaşamış oldukları tecrübeleri ve sorunları paylaşabileceği bir mecranın oluşturulmasına katkı sağlamak,
• Ülkemizi idrak etmiş, iyi yetişmiş bir Uluslararası Öğrencinin yurtdışında faaliyet gösteren Kamu kurumlarımız için son derece önemli bir insan kaynağı olduğunu ve ülkemizin tanıtımında önemli bir yere sahip olduklarını göz ardı etmeden, Uluslararası Öğrenci çalışması yapan kurumların bakış açılarına katkı sağlamak,
• Kurumsal medya organlarımıza yurtdışına yayın yapan bir boyut kazandırmak ve bu yayınların o ülkede neşredilmesi hususunda STK’ları teşvik etmek,
• Uluslararası bağlamda faaliyet yapan çatı kuruluşların danışmanlığında gönüllü ekipler oluşturarak, ülke gündemimizi, en doğru kaynaklardan toplumun kılcal damarlarına kadar sirayet edebilme özelliğine sahip STK’lar marifetiyle yurt içi ve dışında anlatmaktır.