1. Kızılay, GSB, Sağlık Bakanlığı, AFAD gibi kurumlarla protokol zeminleri değerlendirilerek, kurumlara yönelik Temel İlk Yardım Eğitimleri başlıklarında hizmetler vermek.

2. Engelli, yaşlı, şiddet, bağımlılık, dezavantajlı gençler gibi konularda farkındalık oluşturmak için STK’lar ile ortak projeler yapmak.

3. STK’lar için kurum içi ve tabana yönelik uygulanabilir sağlıklı ve helal beslenme, duruş bozuklukları için pratik günlük önlemler gibi faaliyetler içeren kitapçık hazırlamak.

4. STK bünyelerindeki hekim grupları, tıp ve diğer sağlık bölümlerinde okuyan gençler gibi topluluklarla iletişime geçmek, insan kaynağı paylaşımı ve tecrübe aktarımları sağlamak.

5. Yurtdışındaki gönüllü sağlık çalışmalarına katılan sağlık çalışanlarının “Görevlendirme” kapsamı içine alınması ile katılımın artırılması, “Kamu STK ve Gençlik Politikaları Birimleri” ile koordineli hareket etmek.