1. Spor Yarışmaları:

”STK’lar Yarışıyor Kardeşlik Kazanıyor” yarışmasının ikincisini yapmak

o Bu yarışmanın il düzeyine indirgenip pilot il olarak İstanbul veya Ankara’da ki STK temsilcilerine benzeri bir kamp yaptır- mak, farklı illerde bu yarışmayı devam ettirmek,

o Mayıs ayında yapılacak ”İstanbul Gençlik Fuarı’nda” STK’lar arasındaki kardeşliği görünür kılacak bir turnuva yapmaktır.

2. Spor Federasyonları İle Ortak Çalışmaların Yürütülmesi

o Türkiye Geleneksel Spor, İzcilik, Herkes İçin Spor, Okul Spor- ları, Okçuluk Federasyonu, Oryantring, Gelişmekte Olan Sporlar, Masa Tenisi, Satranç Federasyonu vb. Yetkilileri yapı- labilecek çalışmalar üzerine ağırlanması,

o STK’ların ilgi alanına göre spor alanında çalışma yapan fede- rasyonlarla bir araya getirilmesi,

o Bu konularda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdür- lüğü ile istişarelerde bulunulması,

o Üye derneklerinde yararlanabileceği protokol çalışmalarının yapılmasıdır.

3. Rol Model Olabilecek Milli Sporcularla Gençlerin Buluşturulması

o Toplumun gönlünde taht kurmuş sporcuların Federasyonlar vesilesiyle ilgi alanına göre ilköğretimden üniversiteye kadar farklı yaş gruplarıyla buluşturulmasını sağlamak,

o Üniversiteler ‘de Gençlik STK’ları ile paydaş olan Öğrenci ku- lüp ve topluluklarıyla birlikte bu programları icra etmek,

o Gençleri bu vesileyle spora yönlendirmektir.

4. Spor Birimi AR-GE Çalışma Grubu

o TGSP Genel Merkezi’nde, alanında uzman akademisyenle- rinde katılımıyla öncelikli olarak geleneksel spor alanında ya- pılan çalışmaları ve yazılan makaleleri incelemek ve STK’ları yönlendirmek,

o Spor’da ahlak başlığını incelemek ve bu doğrultuda yazılan makaleleri teşvik etmek,

o Gençlere sporun daha özel şekilde anlatılması ve yaygınlaştı- rılmasına yönelik çalışmalar yapmaktır.

5. Medya – Tanıtım Çalışmaları

o Sporun dindeki yeri, Sünneti Seniyye ve Spor gibi başlıklarla Sporun farklı bakış açılarıyla milli- manevi duygular eksenin- de tanıtılmasını sağlamak,

o STK’larda Spor konusunda yapılabilecek çalışmaların artışını sağlamak,

o Spor dallarıyla alakalı gençliğe faydası olan felsefi bir altyapı çalışması ortaya koymak ve bu kapsamda;Kısa film, Kamu spotu, Sporda Ahlak vb konular üzerine yarışmalar yapmaktır.

6. Diğer

o STK’ların Amatör Spor Kulübü kurmalarına teşvik etmek,

o Lise ve ortaöğretim öğrencilerine spor yapma imkânlarını yaygınlaştırılmasına ve desteklenmesine yönelik çalışmalar yapmak,

o Büyük Taraftar gruplarıyla koordinasyon sağlamak,

o Spor Liselerinde Geleneksel sporları teşvik etmek,

o Lisanslı sporcu yetiştirme konusunda STK’lara bilgilendirme desteği vermek,

o İzcilik ve Kampçılık Faaliyetlerinin tanıtılması ve yaygınlaştır- mak (Okçuluk ile beraber Tanıtım Tırı Projesi),

o Kızılay, GSB ve Afad ile koordineli Sivil Savunma Eğitimlerini vermek,

o Geleneksel Çocuk Oyunları ve Zekâ- Strateji Oyunlarının STK’larda özellikle hafta sonu yaygın eğitim programlarına dâhil edilerek tanıtımını sağlamaktır.