TGSP Final Logo

TGSP ALT KOMİSYON RAPORU DIŞ İLİŞKİLER

Bu rapor, TGSP bünyesinde dış ilişkilerimizi nasıl düzenleyip, katkı verip katkı sağlayabiliriz bağlamında hazırlanmıştır. Zaman içerisinde daha da netlik kazanarak sürdürülebilir etkili bir alan olarak bu konuda -zaten olmakla beraber- ‘birlikte hareket edebilecek yaklaşımı nasıl yakalayabiliriz’ sorusunun cevabı olabilmeyi ümit ediyoruz.

1. Yurtdışı faaliyetlerinde bulunan STK’ların ‘Yurtdışı Faaliyetleri’ gündemiyle ortak aklı yakalamak adına düzenli olarak bir araya gelmeleri gerekmektedir. (TGSP tecrübesinin uluslararasılaştırılması.)

2. Yurtdışı faaliyetinde bulunan STK’ların sahada yaşamış oldukları tecrübeleri ve sorunları paylaşabileceği bir mecranın oluşturulması gerekmektedir. Bu mecranın sahadan gelen bilgileri tasnif/tahlil ve çözümleme yaparak daha sonra o ülkede çalışma yapacak STK’lara envanter oluşturulması gerekmektedir. Böyle bir mecranın Türkiye’nin Dış politikalar aktörleri olan Maarif Vakfı, TİKA, YTB, Yunus Emre gibi kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışması gerekmektedir.  Böyle bir yapı, kurumlar arasındaki kopukluğu da ortadan kaldırmakla birlikte bilgi eksikliğinden kaynaklanan maliyetleri de düşürecektir. Böyle bir yapının olmamasından dolayı STK’larımız müstakil hareket etmekte ve bazen bilerek / bilmeyerek ülkemize zarar verecek faaliyetlerin içerisine girebilmektedirler. 

3. Yurtdışındaki en önemli sorunlardan birisi de Türkiye gündemine ait bilgilerin doğru referanslardan ulaşmaması. Bu zamana kadar FETÖ istediği biçimde yurtdışında faaliyet gösteren medya kuruluşları vesilesiyle algıyı yönetiyordu.  Medya organlarımızın yurtdışına yayın yapan bir boyut kazanması gerekmektedir. Bu yayınların o ülkede neşredilmesi hususunda STK’ların teşvik edilmesi önemli olacaktır. 

4. Halihazırda pek çok ülke 15 Temmuz sonrası süreci tam olarak idrak edebilmiş değil. YTB ve TİKA gibi kurumların proje destekleriyle, yurtdışında faaliyet gösteren aktif kurumlarımızın katılımıyla ve İDSB (İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği) gibi çatı kuruluşların danışmanlığında gönüllü ekipler oluşturarak, ülke gündemimizi, en doğru kaynaklardan toplumun kılcal damarlarına kadar sirayet edebilen STK’lar marifetiyle anlatmamız gerekmektedir. Bu hususla ilgili bazı çalışmalar var ama ne kadar çok olursa FETÖ’nün etkisini kırmak adına o denli etkili olur. 

5. Aynı şekilde yurtdışından ülkemize ziyarette bulunan yabancı STK’ların da TGSP tecrübesini tanıyabilmesine imkân verilmeli. Zira yurtdışında İslami STK’lar birbirinden kopuk bir şekilde hareket emenin bedelini ağır bir şekilde ödüyorlar.  Böyle bir platformun o ülkelerde de kurulmasına öncülük etmemiz gerekmektedir. Bu ülkeler ilk etapta önem sırasına göre sıralanabilir. 

6. FETÖ’nün ülkemiz aleyhinde kullandığı aktörlerden birisi de Uluslararası Öğrenciler. 15 Temmuz sürecine kadar ülkemize en fazla Uluslararası Öğrenci getiren yapı hüviyetinde bulunan bu meş’um yapı, 15 Temmuz sonra mağdur durumda olan öğrencileri vasıtasıyla ülkemiz hakkında karalama kampanyası başlatmış durumdadır. Bu kapsamda ülkemizde misafir durumda bulunan öğrencilere karşı toplumsal bir farkındalık kampanyasıyla Türkiye olarak her zaman arkalarında olduğumuzu göstermemiz gerekmektedir.

7. Uluslararası Öğrencilerin yabancı ülkelere açılan birer ‘Gönül Elçileri’ olduklarını unutmamamız gerekmektedir. Ülkemizi idrak etmiş, iyi yetişmiş bir Uluslararası Öğrencinin yurtdışında faaliyet gösteren Kamu kurumlarımız için son derece önemli bir insan kaynağı olduğunu ve ülkemizin tanıtımında önemli bir yere sahip olduklarını göz ardı etmememiz gerekmektedir.  Bu kapsamda Uluslararası Öğrenci çalışması yapan kurumların nazar ve niyet tazelemesi/güncellemesi yerinde olacaktır. 

8. Türkiye olarak her yıl yaklaşık 5000 öğrenciyi YTB marifetiyle burslu olarak ülkemize getirmekteyiz. Yukardaki maddelerde mezkûr maslahatlar gereği burslu olarak okutulan öğrenci profilinin tercihinde STK’ların söz sahibi olması gerekmektedir. Öğrenciler ülkemize geldikleri andan itibaren STK’larla istişareli olarak hareket edilmeli. Herhangi bir STK’nın yurduna verilen öğrenciler YTB tarafından dönemsel olarak da mutlaka takip edilmeli.