Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Birimi İlk Yardım Eğitici Eğitimi İçin Çağrı

Kıymetli Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri,
TGSP Sağlık ve Sosyal Hizmetler Birimi olarak üye kuruluşlarımızın kapasitelerini geliştirmeye yönelik bir projeyle karşınızda olmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz.
Bilindiği gibi ilk yardım eğitimi ve bilincine sahip kişiler, acil durumlarda soğukkanlılıkla davranarak gereken tıbbi müdahaleleri yapabilirler. Bazen bu müdahale hayat kurtarma gibi ulvi ve kritik bir neticeye vesile olabilmektedir. Türkiye Gençlik STK’ları Platformu olarak, gençliğe böyle bir eğitimi kazandırmakla sosyal bir yaraya daha deva olunacağına inanmaktayız.
İlk yardım eğitimi ve ilk yardım eğitici eğitimi çeşitli kurslardan ücreti mukabil alınabilirse de ilk yardım eğitici eğitimi almış kişilerin başkalarına bu eğitimi verebilmeleri ancak kapsamlı organizasyonla mümkün olabilir. TGSP’nin temel hedeflerinden biri olan ‘STK’ların kapasite gelişimi’ kapsamında ve Kızılay işbirliği ile ilk yardım eğitici eğitimi projesini hayata geçiriyoruz. Bu projeden maksadımız; ilk etapta, STK’lardan birer kişinin ilk yardım eğitici eğitimi almaları ikinci etapta ise, bu eğitici sertifikasını almış kişilerin kendi kurumlarında ilk yardım eğitimini yaygınlaştırmasıdır. Eğitim tarih ve detayları talep toplama sürecinden sonra duyurulacaktır.

Not:
1- STK bünyesinde mevcut gönüllü ya da çalışanlardan eğitici sertifikası bulunan kişilerin bilgilerinin paylaşılması rica olunur.
2- Kişilerin eğitim sonunda aldıkları sertifika ile özel kurumlarda ücret karşılığı eğitim vermeleri uygun görülmemektedir.
3- STK’ların isim önerilerini Yönetim Kurulları vasıtasıyla TGSP’ye yazılı olarak iletmeleri gerekmektedir.
4- Bu eğitim Kızılay tarafından ücretsiz olarak verilecektir. Sertifika ve sınav ücreti kursiyer tarafından karşılanır.
Eğitim sonunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara 5 yıl geçerli sertifika verilmektedir. İlk yardım merkezlerinde ilk yardım eğitmeni olarak görev yapabilmek için toplam 40 saat temel ilk yardım bilgileri ile eğitim becerilerinin kazanılması gerekmektedir.
İlk yardım eğitmeni olmak için lise veya üniversitelerin sağlıkla alakalı bölümlerinden mezun olma şartı bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığı ilk yardım eğitmeni olabilecek bölümleri aşağıdaki listeye göre sınırlandırmıştır:
11/41928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet Suabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, ilk yardım eğitici eğitimi programına katılabilen bölümler:

Kimler eğitmen olabilir?
Acil Tip Teknikeri ve/veya Teknisyenleri (ATT), Adli Tip Teknikeri, Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerleri, Ameliyathane Teknikeri, Anestezi Teknikeri ve/veya Teknisyeni, Biyologlar, Biyomedikal Cihaz Teknikeri, Çevre Sağlığı Teknisyeni ve/veya Teknikeri, Çevre Sağlığı ve Toplum Sağlığı Teknisyeni, Çocuk Gelişimcisi, Dil ve Konuşma Terapisti, Diş Anestezi Teknikeri, Diş Protez Teknikeri, Diş Hekimi, Diyaliz Teknikeri, Diyetçi, Diyetisyen, Ebe, Ebe Yardımcısı, Eczacı, Eczane Teknikeri, Elektronörofizyoloji Teknikeri, Fizik Tedavi ve Laboratuvar, Fizyoterapi Teknikeri, Fizyoterapist, Hayvan Sağlığı, Hayvan Sağlığı Memuru ve Benzeri Sağlık Personeli, Hemşire, Hemşire Yardımcısı, İş ve Uğraş Teknikeri (Ergoterapi Teknikeri), İş ve Uğraş Terapisti (Ergoterapist), Klinik Psikolog, Mamografi Teknikeri, Odyolog, Odyolometri Teknikeri, Optisyen, Perfüstyonist Teknikeri, Psikolog, Pedolog, Radyoterapi Teknikeri, Röntgen Teknisyenleri ve Yardımcıları, Sağlık Bakım Teknikeri, Sağlık Eğitimcisi ve/veya Tıbbi Teknolog, Sağlık Fizikçisi, Sağlık İdarecisi, Sağlık Memuru, Sağlık Mühendisi, Sağlık Savaş Memuru, Sosyal Çalışmacı ve/veya Sosyal Hizmetler Uzmanı, Sosyal Hizmetler Mütehassısi, Tabip, Uzman Tabip, Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni ve/veya Teknikeri, Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni, Tıbbi Laboratuvar ve Patoloji Teknikeri, Tıbbi Protez ve Ortoz Teknisyeni ve/veya Teknikeri, Tıbbi Sekreter, Veteriner Hekim, Yaşlı Bakım Teknikeri Evde Hasta Bakım Teknikeri