TGSP Final Logo

TGSP GENÇLİK ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ – KIZILCAHAMAM

Türkiye’nin aktif gençlik STK temsilcileri iki günlük çalıştayda birçok verimli, önemli değerlendirme ve tekliflerde bulunmuştur. Gençlik STK’larının düzenli aralıklarla bir araya gelmesinin gerekliliği ortaya konmuştur.

1. 15 Temmuz sonrası, ülkemizde meydana gelebilecek herhangi bir tehlike durumunda gençliğin acil eyleme geçebilmesi için somut çalışmalara ağırlık verilmesi, 

2. Devlet ve STK’ların birlikte çalışmasının zorunluluğu ortaya çıkmıştır; GSB, MEB, Kültür, Aile Bakanlıkları, Belediye, Valilik ve Diyanet ile STK’lar arasında koordinasyonu sağlayacak bir komisyonun oluşturulması,

3. STK’ların kamu binalarını ortak kullanımı için yasal altyapının oluşturulması, 

4. Gençliğin din eğitimi ihtiyacının, din eğitimi müfredatı gözden geçirilerek, toplumsal hayata dokunabilecek ve toplumun birikimi ile barışacak şekilde yeniden kurgulanması,

5. Gençlik STK’larının ihtisas ve beceriyi merkeze alan bir yapılanmayı ön plana alıp kadim, çatı STK’larımızın ihtisas ve beceriye yönelik yapılar, dernekler kurmalarının teşvik edilmesi,

6. Gençlerin STK faaliyetlerinde daha fazla sorumluluk üstlenmeleri ve faaliyeti gerçekleştiren olmalarının önündeki engellerin kaldırılması, dezavantajlı gruplarla alakalı eğitim almış gençlerin sertifikalarının tamamlanarak mahallelerdeki dezavantajlı gençlere rehberlik etmelerinin yolunun açılması,

7. Fetö’nün kirletme girişiminde bulunduğu kavramlarımızın hiçbirinden taviz verilmeyip, algı yönetim biriminin konuyla ilgili çalışmalar yapması,

8. Öğrencilerinin STK’daki etkinliklerinin okulu tarafından puanlandırılarak akademik başarıda değerlendirilmesi,

9. Sosyal medyayı STK’ların daha etkin olarak kullanmaları, takipçilerinin bu konuda şuur kazandırmaya yönelik faaliyetlere ağırlık vermeleri, yerli özgün sosyal medya kurulması çalışmalarının desteklenmesi,

10. Ata sporlarının yaygınlaştırılması, gençlerin en az bir ata sporunda profesyonelleşmesinin hedeflenmesi,

11. Çocuk ve gençlik yayıncılığının STK’lar ve Devlet işbirliği ile geliştirilerek dünya pazarlarına taşınması, 

12. Çocuk ve gençlerin kariyerist değil, hasbi olmalarını sağlayacak faaliyetlerin öncelenmesi,

13. Oyun yazılımlarının, STK bünyesindeki gençler tarafından üretilmesinin desteklenmesi, Teknoloji tasarım atölyelerinin STK bünyelerinde kurularak, gençlerin buralarda ürünler geliştirmesi sağlanması,

14. Gençleri Müslümanca bir şuurdan uzak tutacak eğitim perspektiflerinin hızla terkedilmesi konularında görüşler öne çıkmış ve bu hususlarda çalışma yapılması kararlaştırılmıştır. 

Toplantı sonunda 10 adet komisyon kurulmuştur.  

Burada elde edilen görüşlerin önemlilerini eyleme geçirmek için kurulan komisyonlara, başarılar diler, çalıştayımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ederiz.