Genel Amaç
Özgün, ilham veren, iyi örneklik oluşturan sosyal girişimcilik uygulamalarını teşvik etmek ve öne çıkarmak.

Kapsamı
Toplumsal bir problemin çözümüne katkı sağlamayı amaçlayan, kar amacı gütmeyen, gençlerin öncülüğünde gerçekleştirilen, aşağıdaki alanlardan birinde gençliğin
gelişimine katkı sağlayan STK’lar bünyesinde veya bağımsız olarak yürütülen proje/çalışmalar ödül kapsamında değerlendirilecektir.
• Gençliğe Erişim: Gençliğin kişisel, sosyal ve manevi gelişimine katkı sağlayan projelere/uygulamalara erişimde özgün kanallar oluşturan yöntemler.
• Gönüllü Yönetimi: Gençliğin STK’larda veya benzeri toplumsal zeminlerde aktif görev ve sorumluluk almasını sağlayan özgün gönüllü yönetimi uygulamaları.
• Eğitim: STK’lar tarafından gençlere sunulan ve gençlerde tutum davranış değişikliği geliştirmede başarılı olan yaygın eğitim programları.
• Kültür Sanat: Gençlerin milli ve manevi değerlerimize uygun ve özgün kültürsanat ürünleri geliştirmelerini destekleyen projeler.
• Toplum Hizmeti: Toplumda dezavantajlı konumda bulunan farklı yaşlardaki kesimlerin (engelliler, yaşlılar, yoksullar, mülteciler, bağımlılar, sokaktaki gençler vb. ) huzur ve refahını artırmaya yönelik özgün proje ve çalışmalar.
• Sağlık ve Spor: Gençlerin daha sağlıklı bir hayat sürmelerine katkı sağlayan ve spor etkinliklerine katılımını teşvik eden özgün uygulamalar.
• Bilim Teknoloji: Gençlerin bilimsel merak duygularını, bilimsel düşünme ve bilimsel üretim becerilerini geliştiren, gençlerin teknolojiyi tüketen değil üreten kişiler olmasına yönelik alt yapı hazırlayan projeler.
• İnovasyon ve Girişimcilik: Gençlerin ticari ve sınai alanlarda yeni ürün ve hizmet geliştirme ve iktisadi girişim kurabilme konularındaki tutum ve becerilerini geliştiren proje ve uygulamalar.

Kimler Başvurabilir ?
1. Gençliğe yönelik çalışmalar yapan STK’lar
2. 12-29 yaş arasındaki gençler

Başvuru Koşulları
a) Toplumsal bir problemin çözümüne katkı sağlamalı.
b) Kar amacı gütmeyen uygulama olmalı.
c) Gençlerin öncülüğü/aktif katılımı ile gerçekleştirilmeli.
d) Tamamı veya en azından bir kısmı uygulanmış olmalı.
e) Güncel olmalı (Başvuru tarihinden en fazla 5 yıl öncesinde başlamış olmak).
f) Türkiye’de ve Dünya’da bilinen benzeri bir uygulama olmamalı.

Başvuru Şekli ve İçeriği
• Başvurular en fazla 5 dakikalık videolar halinde yapılacaktır.
• Fark edilen toplumsal problemin/gelişme ihtiyacının ne olduğu, bu doğrultuda projenin nasıl bir amaçla yola çıktığı, bu amaç doğrultusunda ne tür uygulamaların gerçekleştirildiği ve bu uygulamaların nasıl sonuçlar verdiği yerinde çekimlerle videolarda yer almalıdır. Uygulamanın sonuçları, varsa yapılmış olan ölçme sonuçları, uygulamaya katılan/yararlanan kişilerin ifadeleri ve ortaya çıkan ürünlerin gösterimi gibi yollarla sağlanabilecektir.
• Videolar 1 GB’dan daha büyük olmamalıdır.
• Videolar elden TGSP merkezine ulaştırılabileceği gibi, dosya yükleme sitelerine yüklenerek download linkinin eposta adresine (sgo@tgsp.org.tr) gönderilmesi şeklinde de ulaştırılmalıdır.
• Öncelikli başvuru türü video olmakla birlikte arzu eden kişi/kurumlar projesinin serencamını özetleyen 3 sayfayı geçmeyecek metinlerle de başvurabilirler.

Değerlendirme ve Ödül
1. Başvurular gençlik projelerinde deneyimli ve alanda uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilecektir.
2. Başvurular arasından en yüksek puan alan üç proje/uygulama nakdi olarak ödüllendirilecektir.

1. lik Ödülü: 10.000 TL
2. lik Ödülü: 7.000 TL
3. lük Ödülü: 5.000 TL
4. / 5. / 6.’ lar için mansiyon ödülleri 1000’er TL