STK Mükemmeliyet Merkezi

  • Türkiye Gençlik STK'ları Platformu
  • TGSP Projeler
  • 19 Ekim 2020

Sivil toplum kuruluşlarının, mükemmellik kavram ve kriterlerini dikkate alarak kendi değerlendirmelerini yapmalarına, güçlü ve iyileştirmeye açık alanlarını tespit etmelerine ve sürekli gelişim yaklaşımıyla gelişim planlarını hazırlamalarına yardımcı olmak için kurulacak bir merkezdir. Bu amaçla gençlik alanında çalışan girişimcilerin ve sivil toplum kuruluşlarının kurumsal gelişim süreçlerine rehberlik yapılacaktır.

1- STK KAPASİTE GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI 

Bir STK’da profesyonel veya gönüllü olarak görev alacak bireylerin ihtiyaçları olan eğitimlerin müfredatını ve materyallerini geliştirmek, 

Alanla ilgili bütün kamu, sivil toplum ve özel sektör gerçek ve tüzel kişilerine kendi eğitim programlarında kullanabilecekleri bilimsel yöntemler kullanılarak disiplinler arası bütünlükle geliştirilmiş bir eğitim müfredatı ve ilgili materyalini sunmak, 

STK’lar üzerine çalışan akademisyen ve araştırmacılar için bilimsel yöntemler kullanılarak geliştirilmiş bir STK eğitim müfredatı ve materyal seti sunmak, 

Kapsayıcı ve tutarlı bir STK kapasite gelişim eğitim müfredatı ve materyalleri geliştirerek doğası itibarıyla sınırlı olan kaynakların etkili, etkin ve verimli kullanılmasına katkı sağlamak için STK’lara yönelik geliştirilen bir yaygın eğitim programıdır. 

2- SOSYAL KULUÇKA MERKEZİ

Sivil Toplum Kuruluşlarına ve girişimlere ofis mekanı, mentorluk, atölyeler, eğitimler ve başka STK’larla ortak çalışmalar düzenleme imkanları sunacaktır. Bunun için bir kuluçka merkezi özelliklerine sahip, en az 2000m2 kapalı alanı olan, sekretarya ve eğitim hizmetlerinin sürekli sağlanabildiği bir fiziki mekan tasarım ve yönetimidir. 

3- PROJE DANIŞMANLIĞI

Ar-Ge, sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilik üreten sivil toplum kuruluşlarının, yönetim danışmanlığı ve hibe- teşvik süreç yönetimi alanlarında destek sağlamak üzere profesyonel danışmanlık organizasyonudur. 

4- STK MÜKEMMELİYET SÜREÇ TAKİBİ

Belirli kriterler dahilinde STK’ların sınıflandırılması ve sınıflar arası geçişin sağlanması amacıyla gerekli rehberliğin sunulmasıdır. STK’ların halihazırdaki kapasitesinin tanımlanmasını, süreç dahilinde gelişimini ve etkililiğini hedefler. EFQM (Avrupa Kalite Yönetim Vakfı) gibi uluslararası alanda kalite derecelendirmesi yapan kuruluşlar ile işbirliği yapılabilir.