Server Gençlik ve Spor Kulübü

Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneğimiz; gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla sosyal bilince ve manevi gelişime önem veren bir grup gönüllü genç tarafından 2016 yılında kurulmuştur.

  • Kuruluş Yılı: 2016
  • Spor

Muhammed Fatih ERTAŞ

Başkan

Hedef kitlemizi, coğrafi sınırların, kan bağının ve dil birliğinin ötesinde dünya üzerinde yaşayan gençler oluşturmaktadır. Gençlerimizin bedenen ve zihnen sağlıklı, manevi ve ahlaki yönden kendini geliştiren, iç huzurunu keşfeden, kendisine ve çevresine duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamayı hedeflemekte, bu amaçla eğitim merkezli proje ve faaliyetler yürütmekteyiz.

Server Gençlik; analitik düşünceyi merkeze alan, iç huzuru yakalamış, erdem sahibi bir toplum yapısının dünyayı daha yaşanılır kılacağına inanmaktadır.

Bu bağlamda:

– Sosyal ilişkilerinde sevgiyi esas alan,

– İyi niyetli, dürüst, erdemli,

– Okuryazar, ilme önem veren,

– Özenli, titiz ve çalışkan,

– Analitik düşünebilen, çağını doğru yorumlayabilen, çağın sorunlarına pozitif çözüm üreten, “sağduyulu” bireylerin yetişmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktayız.