Bilim İnsan Vakfı

Memleketimizin temel hizmetlerinde insana ve topluma hizmet ederek kültürlü insan yetiştirilerek sağlıklı bir nesil yetişmesinde katkıda bulunmaktır.

  • Kuruluş Yılı: 2006
  • Bilim - Teknoloji

Av. Turan Kıratlı

Genel Başkan

Vakfın amacı eğitim, sağlık, turizm, sosyal yardım ve dayanışma konularında toplumu maddi olanakları kısıtlı gençlere tahsil masrafları,  evlilik masrafları, evlendikten sonra ölünceye kadar geçinme masraflarının karşılanması böylece bu vakıf aracılığı ile hizmet etmek ve diğer kuruluşlar tarafından yürütülen kamu hizmetlerine katkıda bulunmaktır.