Mutabakat Metni

1. MUTABAKAT METNİ AMACI

Mutabakat Metni: “Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP)” yapısının kuruluş, işleyiş, görev, yetki, sorumluluk ve faaliyet alanlarını düzenlemektedir.

2. GENEL BİLGİLER

Kuruluşun Adı: Türkiye Gençlik STK’ları Platformu
Kısa Adı:            TGSP
Kuruluş Tarihi: Aralık 2017
Genel Merkez: Beylerbeyi (Hamidi Evvel) Camii Muvakkithanesi Üsküdar – İSTANBUL

3. TGSP’NİN YASAL DAYANAĞI

” 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 2. maddesinin f bendi:  “Plâtform: Derneklerin kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere girişim, hareket ve benzeri adlarla oluşturdukları tüzel kişiliği bulunmayan geçici nitelikteki birliktelikleri”  ifade eder.

” 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 25. maddesinde “Dernekler, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri Sivil Toplum Kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile platformlar oluşturabilirler” ifadesi yer almaktadır.

” 25772 sayılı Dernekler Yönetmeliği 94. maddesinde “Platformların oluşturulabilmesi için derneklerin yetkili organlarınca alınacak kararlarda, derneği temsille görevlendirilecek kişi veya kişiler belirlenir. Bir platformun faaliyete başlayabilmesi için, temsilciler tarafından bir mutabakat tutanağı düzenlenir. Bu tutanakta, platformun oluşturulma amacı, çalışmaların yürütüleceği yerleşim yeri ile yönetim grubu üyeleri ve koordinatörünün isimleri belirtilir.” şeklinde düzenlenmiştir.