STK Birimleri

ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİ

1. Üniversite birimi olarak ilk etapta şu dört hedefimiz var:
a) STK'lar arası aktif ve yapıcı iletişimi sağlamak,
b) Nitelikli istişarelerde bulunmak,
c) Çok sesliliği korumak
d) İlham alışverişine güzel bir zemin oluşturmak
Bunların neticesi olarak da gerektiğinde esaslı bir dayanışmayı ortaya çıkarmak

2. TGSP Üniversite Birimi olarak Youtube Kanalı açmak. Her hafta STK temsilcileri 10 dakikalık konuşmalar yapacak, beş ayın sonunda kanalda özgün ve kıymetli bir içerik oluşacak. İlerleyen zamanlarda buraya yeni ve dinamik içerik eklenecek.

3. STK’ların üniversite gençliğine yönelik neler yaptığını 5N 1K ilkelerine göre özet bir şekilde metne döküp, ilgili kişilerle söyleşi yapıp, görseller eşliğinde güzel bir bülten, dergi vs. hazırlanacak. Bunun tüm Türkiye'de özellikle üniversitelerde yaygınlaşması sağlamak. STK'ların merkezlerinde bulundurulmalarını sağlamak.

4. TV Programı: TRT'de mümkünse, her programda, 6 STK’dan 6’şar temsilci olacak, Kemal Sayar gibi bir misafirle soru cevap şeklinde gençlik meseleleri konuşulacak.

5. Üniversitelerdeki Konsey Seçimleri konusunda ortak adayları desteklemek.

6. Her hafta, bir STK diğer bir STK’yı kendi kurumunda ağırlayacak. 5’er kişilik ekiplerle. Sivil toplumun geleceği adına önemli bir adım, “yerinde tanımanın” etkileri daima daha kalıcıdır. Bunun planlaması ve koordinesi yapılacak.

7. STK’lar diğer STK’larla hangi imkânlarını (salon, burs, konaklama, eğitimci vs.) paylaşabileceğini bildirecek, paslaşma ve dayanışma adına büyük bir adım olacak. TGSP çatısı altında ne alacağımızdan çok ne vereceğimizin de önemli olduğunu göstermek.

8. STK’ların kapasitelerini artıracak çalışmalar yapmak. Bu kapsamda Farabi ve Erasmus eğitimleri hazırlamak.

9. Üniversite Birimi’nde yer alan STK’lara, yapacakları faaliyetleri üniversite bünyesinde yapmaları istenecek. Çalışmalar mümkün mertebe kampüse yönlendirmek.

10. TGSP çatısı altında düşündüğümüz tüm süreçlerde STK'lar aktif bir şekilde sorumluluk üstlendiği takdirde birlikte güzel şeyler yapılabileceğine inanıyoruz. Yani her STK'nın özgünlüğünü ve özgürlüğünü koruduğu, ortak istişareyle kararlaştırılan konularda da aktif sorumluluk üstlendiği bir işleyişi başarabilirsek akıbet de güzel olacak. Bu konuda sorumluluk birimdeki tüm STK'ların omuzlarındadır. Üniversite Birimi olarak STK’ların aktif sorumluluk aldıkları bir çerçeve içinde hareket etmek.