Gençlik İçin TGSP

TGSP: Gençlik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının gelişimi için; rehberlik, koordinasyon, iletişim, istişare ve işbirliği amacıyla oluşturdukları çatı kuruluştur.

Haberiniz Olsun

STK’lar tarafından gerçekleştirilen etkinliklerin gençlik alanındaki çalışmaların haber detayı ve güncel duyuruları yer almaktadır. Ayrıca gençlik çalışmaları alanında çalışan STK’lar için duyurusu yapılan Hibe ve Fon çağrıları yer almaktadır.

Üye STK'lar

Türkiye geneli ve uluslararası düzeyde çalışma yapan gençlik STK’lar TGSP çatısı altında bir arada.