Gençlik İçin TGSP

Gençlik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının bir arada faaliyet yürütmesi ve gelişimlerini desteklemek için oluşturulmuş bir çatı kuruluştur. Üye STK’lar arası rehberlik, koordinasyon, iletişim, istişare ve iş birliği mekanizmaları TGSP tarafından yürütülmektedir.

Haberiniz Olsun

STK’lar tarafından gerçekleştirilen etkinliklerin gençlik alanındaki çalışmaların haber detayı ve güncel duyuruları yer almaktadır. Ayrıca gençlik çalışmaları alanında çalışan STK’lar için duyurusu yapılan Hibe ve Fon çağrıları yer almaktadır.

Üye STK'lar

Ulusal ve uluslararası düzeyde gençlik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları bir arada.