Genç Öncüler

2003 yılında kurulan Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneği aynı anda Genç Öncüler Dergisi ile yayın hayatına başlamıştır.

  • Kuruluş Yılı: 2003
  • Sosyal

Aşkın ÖZCAN

Başkan

Genç Öncüler gençlik hareketi kendi değerler sistemini iyi bilen, bulunduğu coğrafyayı ve dünyayı iyi tanıyan, olayları, ve gelişmeleri derinlemesine tahlil edebilen, tarihinin ve misyonunun farkında, kalbinde merhamet ve saygı eksik olmayan bir nesil inşa etme amacıyla kurulmuştur.

Yaşadığımız zaman diliminde tasavvurlar üzerinden yürütülen genel bir yozlaştırma ve dönüştürme operasyonu ile karşı karşıyayız. Bölgede ve dünyada insanlık yeni bir tanımlama ile yüz yüze ve bu tanımlamanın meyvesi olarak insanlar bireysel ve toplumsal bütün bağlardan, ilişki biçimlerinden kopuk sadece kendi varlığını ve isteklerini merkeze alan ve bu merkezden dünyaya bakan bir tutumu içselleştirme tehlikesine muhattab durumdadırlar.

Bu gidişi insanlığın lehine çevirmek; yeniden var edilme gayesi üzerine inşa edilmiş kimliğe ve kişiliğe sahip; toplumun her kesiminden ve her yaştan; işittiklerinin ne anlama geldiğini anlayan kulaklara, gördüğünü değerlendirebilen gözlere ve akleden kalplere sahip örnek şahsiyetleri yetiştirmek ile mümkündür.

Yeryüzünün her türlü kötülükten arındırılması için birbirleriyle iyilik ve takvada yani Allah’a karşı sorumluluğunun bilincinde olma konusunda yardımlaşan Genç Öncüler; aynı inancı paylaşmanın kardeşliği içinde üzerimize çöken kara bulutları dağıtacak gücü kendilerinde bulmaktadırlar.

İman, İslam ve takva temeli üzerine kurulu bir hayatı insanlık için yeşertmeye çalışan Genç Öncüler, iyiliği emredip kötülüğü yasaklayarak insanlık için çıkarılmış en hayırlı topluluk olma arzusu ile insanlığın hayat kaynağı olma iddiasını taşımaktadırlar.

Dostluğun, fedakarlığın, sözünde durmanın, dedikodu yapmamanın, boş işlerle uğraşmamanın, güzel sözlü, nezaket sahibi, mütevazi olmanın, haksızlıklara karşı koymanın ve hakkı aramanın izlerini üzerlerinde taşıyarak bir güven ve huzur toplumu olmayı sağlamaktadırlar.

İşte bu amaçla Genç Öncüler gençlik hareketi bünyesinde lise ve üniversite çağında ki erkeklere ve hanımlara yönelik faaliyetler devam etmektedir. Kahvaltılardan söyleşilere, gezilerden pikniklere, çay günlerinden haftalık eğitim seminerleri gibi çok çeşitli faaliyetler düzenli olarak sürmektedir. Bu faaliyetlerin sürdürülmesinde ki en temel gaye değerlerini bilen, tarihini ve misyonunu önemseyen, ahlaklı, edepli, erdemli bir Kuran nesli inşa etmektir.