Hakkımızda

Geleceğin mimarları olan gençler için kurulan Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP), gençlik hakkında çalışmalar yapan kuruluşlarla gençlik birimlerini bir araya getirmek için öncülük eden bir sivil toplum kuruluşu. Gönüllülük ve fedakarlık merkezli olarak kurgulanan platform, toplumun farklı alanlarına yönelik çeşitli çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarına birbirini tanıma fırsatı, etkinliklerden haberdar olabilmesi ve katılım gösterebileceği ortak çalışma alanları sunuyor.