Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular
Tgsp Nedir?
TGSP: Gençlik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının gelişimi için; rehberlik, koordinasyon, iletişim, istişare ve işbirliği amacıyla oluşturdukları çatı kuruluştur.
TGSP kaç STK ile ortak çalışmalar yapmaktadır?
Tgsp; 88 üye, 150 paydaş ve onlarca diğer stk ile doğrudan veya dolaylı olarak çalışmalar yapmaktadır.
TGSP'nin kuruluş amacı nedir?
Geleceğin mimarları olan gençler için kurulan Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP), gençlik hakkında çalışmalar yapan kuruluşlarla gençlik birimlerini bir araya getirmek için öncülük eden bir sivil toplum kuruluşu. Gönüllülük ve fedakarlık merkezli olarak kurgulanan platform, toplumun farklı alanlarına yönelik çeşitli çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarına birbirini tanıma fırsatı, etkinliklerden haberdar olabilmesi ve katılım gösterebileceği ortak çalışma alanları sunuyor.