Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular
Tgsp Nedir?
Gençlik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının bir arada faaliyet yürütmesi ve gelişimlerini desteklemek için oluşturulmuş bir çatı kuruluştur. Üye STK’lar arası rehberlik, koordinasyon, iletişim, istişare ve iş birliği mekanizmaları TGSP tarafından yürütülmektedir.
TGSP kaç STK ile ortak çalışmalar yapmaktadır?
Tgsp; 84 üye, 150 paydaş ve onlarca diğer stk ile doğrudan veya dolaylı olarak çalışmalar yapmaktadır.
TGSP'nin kuruluş amacı nedir?
Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP), geleceğin mimarları olarak görülen gençler için oluşturulmuş bir sivil toplum kuruluşu. Gençlik alanında faaliyet gösteren kuruluşlar ile gençlik birimlerini bir araya getirme misyonu üstlenmiş olan TGSP, gönüllülük ve fedakarlık esaslı bir yapıya sahiptir. Platform, toplumun farklı alanlarına yönelik çeşitli projeler gerçekleştiren sivil toplum kuruluşlarına bir araya gelme imkanı sunarak, birbirleriyle tanışmalarını, etkinliklerden haberdar olmalarını ve ortak çalışma alanlarına katılımlarını sağlamaktadır.
TGSP'nin Faaliyet Alanları Nelerdir?
Proje Geliştirme: TGSP, gençlerin potansiyelini ortaya çıkarmak ve topluma katkıda bulunmalarını desteklemek amacıyla çeşitli projeler geliştirmektedir. Bu projeler, gençlerin becerilerini geliştirmelerine, liderlik yeteneklerini artırmalarına ve toplumsal sorunlara çözüm bulmalarına yönelik olarak düzenlenmektedir. Eğitim: TGSP, gençlere yönelik eğitim faaliyetleri düzenleyerek onların kişisel ve profesyonel gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Eğitim programları aracılığıyla gençlere yeni beceriler kazandırma, bilgi paylaşımı ve deneyim aktarımını destekleme gibi hedeflere odaklanmaktadır. Danışmanlık: Platform, gençlere yönelik kariyer danışmanlığı, kişisel gelişim danışmanlığı ve üniversite tercih döneminde yönlendirme için destek sunarak, onların daha bilinçli ve doğru kararlar almalarına yardımcı olmaktadır. Yayınlar: TGSP, gençlik alanında önemli konuları ele alan yayınlar yaparak toplumu bilgilendirmeyi amaçlar. Bu yayınlar, raporlar, makaleler, ileri analizler, anket araştırmaları şeklinde geliştirilmektedir. Kültür, sanat, bilim, teknoloji, spor, sağlık gibi farklı alt disiplinlerden oluşan faaliyet alanlarını da kapsamakta ve bu alanda da çalışmalar yürütmektedir.
Aktif projeler nelerdir?
Türkiye Gençlik STK’ları Platformu gençlerin kişisel gelişimleri ve becerilerini geliştirmeye yönelik birçok projenin yürütücülüğünü üstlenmektedir. Bu projeler arasında; Gençlik Liderliği Eğitim Programı, Genç Türkiye Forumu, Tercih Rehberliği, Türkiye Gençlik Zirvesi, Sosyal Mesaj gibi farklı alanlarda aynı amacı taşıyan birçok proje ile gençlere çeşitli alanlarda düşüncelerini ifade edebilecekleri ve yeteneklerini geliştirebilecekleri alanlarda bulunmalarını sağlamaktadır.