Merkezi Birimler

KURUMSAL İLETİŞİM

1. Yeni Cumhurbaşkanlığı Sisteminde uyum yasaları çerçevesinde Devlet ile STK’ ların bir ‘’SİSTEM’’ içerisinde iletişim, bilgi akışı, istişare, işbirliği ve ortak iş yapmalarına dönük hukuki alt yapı çalışmalarını yapmak.
2. Hemşeri Derneklerinin gençlik kolları ile irtibata geçmek suretiyle burs ve hemşericilik bilincini geliştirmeye dönük çalışmaların nasıl yapılacağına dair bir el kitapçığı çıkarmak.
3. Etnik ve Kültürel yapıların (Romanlar, Aleviler vb.) gençlik yapılanmaları ile tanışmak ve beraber işbirliğine gitmek.
4. Cami merkezli çalışmaları STK’ lar ile uyumlu hale getirmek.
5. Resmi ve Yarı Resmi Kurumların başkan ve bürokratlarını ziyaret etmek.
6. Siyasi ve sivil yapıları ziyaret etmek.
7. STK başkan ve kurumların birbirlerini daha yakından tanımalarını sağlayacak etkinlikler yapmak.
8. STK’ ların 2023 sonrasına hazırlıklı olmalarını sağlayacak vizyon belgeleri çıkarmalarına yardımcı olmak.