Genç TÜMSİAD

  • Kuruluş Yılı: 2010
  • İş Dünyası

Ahmet Karaali

Genel Başkan

VİZYON

Genç Tümsiad olarak vizyonumuz, ulusal ve uluslar arası alanda etkin bir STK olmak, genç işadamları ve işadamı adaylarını bulunduğumuz çağın zor­lu rekabet şartlarına hazırlamak, geleceğin üretken liderlerini yetiştirerek, maksimum üye memnuniyetini sağlamaktır.

MİSYON

Özgüvene sahip, yüksek milli ve manevi değerleri ön planda tutan,li­derlik ve yöneticilik vasıflarına haiz,uygulamada istekli ve destekçi,yeniliğe açık,girişimci işadamı adaylarını yetiştirmek, Küresel referans noktası olabilmek için ortak çalışma alanları oluşturmak Üyelerimizin öz kaynaklarını doğru algılayıp değerlendirerek,üretim ve istihdamı arttırıcı çözümler üretmek, Üyelerimizi ve akademik kurumların işgücü ve bilgi potansiyelini bir araya getirerek karşılıklı faydalar üretmek, Üyeler arasında öncelikli olmak üzere,üyelerimizin ticari potansiyelini ge­liştirmelerine yardımcı olmaktır.

AMAÇLARIMIZ

Kişisel gelişimini bir yaşam biçimi olarak benimseyen, yüksek ahlaka sa­hip,nitelikli bir işadamı topluluğunun ortaya çıkmasını sağlamak, Ekip çalışması,kurumsallaşma ve köklü müesseselerin ortaya çıkmasına yönelik çalışmalar yapmak, Sosyal gelişmelere duyarlı,kültürel değerlerini koruyan,interaktif iletişimi kullanan, genç girişimci çizgisini oluşturmak, Girişimci ruhun, kaynak ve teknoloji ile birleşip yeni ve ileri çalışmaların ortaya çıkmasını sağlamak, Çağdaş yönetim anlayışını benimsemiş,eğitimli,dünyayı tanıyan ve reka­beti seven genç işadamlarını desteklemek.liştirmelerine yardımcı olmaktır.