Genç KADEM

Kadının insanlık onurunu teslim etmek üzere savunuculuk yapan bir sivil toplum kuruluşudur.

  • Kuruluş Yılı: 2013
  • Sosyal

Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı

VİZYON

  • Kadın çalışmaları alanında yerleşik toplumsal kabullerin ve modern Doğu – Batı düşünce yapısının sorunlu kısımlarının dışına çıkarak yeni bir söylem üretmek üzere akademik çalışmalar yürütmek.

  • Ulusal ve uluslararası lobi faaliyetleri yapmak.

  • Kadın ve erkek arasındaki rol paylaşımının ancak hak ve sorumluluk dengesi gözetilerek gerçekleşeceğine dair toplumsal bilinç oluşturmak.