Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği

İslamî ve insanî değerler çerçevesinde yaşamak ve yaşanmasına vesile olmak gayesiyle farklı kuruluşlar bünyesinde sürdürdüğü eğitim çalışmalarını 2003 yılında yeni bir çatı altına taşıyan YEKDER, taze bir kan ve yeni bir heyecan ile sağlam bir geleneği devralarak kuruldu.

  • Kuruluş Yılı: 2003
  • Eğitim

Hüseyin Türkan

Başkan

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı çatısı altında faaliyetlerini sürdüren YEKDER, Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlâkı Derneği (İGİAD) ve İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ile kardeş kuruluş hüviyetindedir.

YEKDER; ahlâkî ve manevî bakımdan tutarlı nesiller yetişmesinin, toplumumuzda kaliteli bir din eğitimi hizmeti verilmesine bağlı olduğu fikrinden hareketle, din eğitimi alanında özgün modeller ve materyaller üretilmesine ve nitelikli din eğitimcilerinin yetişmesine katkı sağlanmayı kendine gaye edinmiştir. Kurulduğu günden bu yana çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik özgün eğitim programı ve materyaller geliştiren ve uygulayan YEKDER, Çocuk Eğitimleri Komisyonu bünyesinde Ev Okulu Programı ile çocuklara temel din eğitimi hizmeti vermeyi, Adab Okulu ile okul öncesi için din eğitimini ve Eğitimci Geliştirme Programı (EGP) ile dini bilginin yanı sıra değerler eğitimine yönelik nitelikli eğitimcilerin gelişmesini, Gençlik Eğitimleri Komisyonu bünyesinde Marifet Okulu ile marifetli gençler yetiştirilmesine katkı sağlamayı ve Yetişkin Eğitimleri Komisyonu bünyesinde ise Ailede Din Eğitimi Programı (ADEP) - Aşamalı Seminerler Programı (ASP) ile yetişkinlere sahih bir dini altyapı kazandırmayı hedeflemektedir.

Devam eden programların yanı sıra bütün çalışmalarını, geliştirdiği modelleri ve materyalleri alandaki STK’larla paylaşan YEKDER, bu çalışmaların geniş kitlelere ulaşmasına vesile olmak için kamu, yerel yönetimler ve STK’lara da kurumsal destek sunmaktadır.