Genç Birlik

1998 yılında kurucu önderlerin çalışmalarıyla başlayan ilk adım, 18 Kasım 2000 tarihinde Birlik Vakfı’nın gençlik teşekkülü olarak resmiyete kavuşmuştur.

  • Kuruluş Yılı: 2000
  • Sosyal

Mustafa Alkan

Başkan

12 Eylül darbesinin yıkıcı etkisini, “Birlik” olma gayretiyle bertaraf eden Birlik Vakfı, 28 Şubat’ın etkisini de Genç Birlik ile bertaraf etmesini bilmiştir. Genç Birlik, Müslüman gençleri ötekileştirip gruplaştırmadan, “birlik” olmayı hedefleyenlerin cemiyetidir.

Genç Birlik, özlediğimiz yeni neslin yetişmesine sapladığı katkılarla, yeni Türkiye’nin inşası hareketinde öncü ve önemli bir rol oynamaktadır.

Genç Birlik, mensuplarının yüksek manalar ihtiva eden projeleriyle ihtisas bilgilere sahip olmalarını sağlamakta ve bu bilgileri, tecrübeleri Anadolu toplumunun hizmetine sunmaktadır. Ülkemizin kültür hayatına yapmış olduğu eşsiz katkılarının yanı sıra, gençliğe yönelik eğitim ve öğretim faaliyetleriyle de ciddi bir boşluğu doldurmaktadır.

Tüm bunların yanında, Genç Birlik, son dönemde ülkemizde milli iradeyi ve demokrasiyi hedef alan tüm saldırılar karşısında takdire şayan bir duruş sergilemektedir.

Misyonumuz

Millî ve manevi değerlere bağlı, bu milleti esas alan; tarihini bilen, ilim ve proje sahibi, üretken, kültürlü, sahasının en iyisi, çağdaş bilim ve teknik bilgiye hâkim, kaliteli bir neslin yetişmesini ve bu neslin milletimizin birlik ve huzur içinde kalkınma ve gelişmesine katkıda bulunmasını sağlamak ve geçmişimizden geleceğimize köprü olmak misyonunu üstlenmiştir

Vizyonumuz

  • Kişisel yeteneklerine güvenen, girişimci, özgür ve pozitif düşünce sahibi, fikirlerini ortaya koymaktan çekinmeyen ve her platformda fikirlerinin savunucusu olan dinamik genç kadrolar oluşturmak,
  • Ulusal ve uluslararası platformlarda vuku bulan olaylara eleştirel gözle bakabilen ve çözüm üretebilen bir neslin yetişmesine katkıda bulunmak,
  • Sorumlu olduğu görevi hakkıyla değerlendirebilmek ve gerekli yorumları getirebilmek amacı ile kendi medeniyet, tarih ve coğrafyamızı iyi tanımak,
  • Birlik Vakfı’nın “Gençlik” ile iletişimini yapılandırmak ve faaliyetlerimizi yürütmek,
  • Arkadaşlarımızın, her an camiamızın faaliyetlerini devralabilecek bilgi ve birikime sahip olmalarını sağlamak,
  • Genç Birlik mensubu arkadaşlarımızın sosyal ve kültürel anlamda kendilerini yetiştirmelerine katkıda bulunmak,
  • Birliktelik ve arkadaşlık bağlarını kuvvetlendirerek gençliğimizi geleceğe hazırlamaktır.

Ana Faaliyetlerimiz

Raporlar: Ülkemizin güncel sorunlarına dair, fikirlerimizi ve çözüm önerilerimizi birer proje formatında hazırladığımız atölye çalışmalarımızdan oluşmaktadır.  

Süreli Etkinlikler: Kişisel gelişim, sivil toplum bilinci ve gündemin kültürel, siyasi ve iktisadi meseleleri üzerine konuların uzmanları ile yapmış olduğumuz toplantılardır.

Sosyal Etkinlikler: Gençliğin sosyalleşme, çevre ve doğa ile barışık olma hedefleri çerçevesinde düzenlemiş olduğumuz etkinliklerdir.

Mazi-Hal-İstikbal dairesinde birlik köprüsünün kilit taşı olmaya geldik, Dava büyük, zaman dar ve tek kurtuluş BİRLİK olmakta…