Evrensel Hafızlar Derneği

Evrensel Hafızlar Derneğinin (EHAD) amacı Kur’an-ı Kerimi öğrenen, öğreten, muhtevasına vakıf olmaya çalışan ve bu uğurda hizmet verenlere her türlü katkıda bulunmak, bu amaçla faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşların sorunlarına çözümler üretmek ve stratejiler geliştirmektir.

  • Kuruluş Yılı: 2006
  • Sosyal

Harun AYTAÇ

Başkan

Milli, manevi, kültürel, ahlaki ve evrensel değerlere bağlı bir toplum oluşturmak için eğitim ve öğretimin her kademesinde; Kuran Kursu, yurt, pansiyon, eğitim merkezi, kültür sitesi, kütüphane, okuma salonu, hafız dinleme salonu, lokal, araştırma merkezi, vb. yerler kurmak, işletmek, işlettirmek;

– Derneğin amacına uygun olarak Eğitim ve öğretimin her dalında ve kademesinde öğrencilere karşılıksız burs ve krediler vermek. Öğrenciler için yetiştirme, takviye, hazırlık, tecvid, mesleki ve sportif kurslar düzenlemek.

– Amaca ulaşmak için, icazet merasimleri, şenlikler, anma günleri, açık oturumlar, seminerler, sohbetler, Kuran ziyafeti ve şölenleri vb organizasyonlar düzenlemek..

– Ortaöğretim, Üniversite, Açık öğretim hazırlık ve takviye kursları, Hat, tezhip, kıraat(aşere, takrip, tayyibe), güzel okuma, musiki,ebru, dikiş, nakış, makrame, boyama ve benzeri beceri kursları ile kermes ve sergi açmak.

– Araştırma – geliştirme ve inceleme, anket, telif, tercüme ve benzeri çalışmalar yapmak veya yaptırmak, elde edilecek sonuçları gerekli görüldüğü takdirde basın, yayın ve diğer yollarla duyurmak. Sesli, görüntülü veya yazılı, bant, cd, dvd, vcd, film, video kaset, radyo, televizyon, sinevizyon, multivizyon programları hazırlamak ve hazırlatmak, kitap, broşür, gazete, dergi, bülten, el ilanları, internet vb. yayınlar yapmak. Basın toplantıları düzenlemek.

– Şehit ailelerine, gazilere, Hafızlara, Kur’an Kursu öğrencilerine ve mezunlarına her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak, yardım kampanyaları düzenlemek.

– Milli, dini, tarihi gün ve gecelerin anlam ve önemine uygun kutlama programları düzenlemek.

– Sokak çocukları ve gençlerin alkol, uyuşturucu, madde bağımlılığı, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan kurtarılması ve topluma kazandırılması yönünde her türlü çalışmayı yapmak.

– Çevre bilincini geliştirici, çevre kirliliğini önleyici ve doğayı koruyucu sosyal ve kültürel çalışmalar yapmak, ağaç dikme kampanyaları düzenlemek ve hatıra ormanları oluşturmak.

– Derneğin gayesi istikametinde başarılı çalışmalar yapan şahıs, dernek ve diğer müesseselere teşvik amaçlı belge, hediye, plaket ve ödüller vermek.

– Derneğin çalışma konularında faaliyet gösteren yurt içi ve yurt dışı resmi kurum ve kuruluşlarla, aynı amaçlı şahıs ve tüzel kişiliklerle ve Diyanet camiasıyla ilgili mevzuat çerçevesinde ilişkiler kurmak, faaliyetler yapmak ve yapılan faaliyetlere katılmak.