Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı

Kuruluş fikri 1967'lere dayanan Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı, 1991 yılında başlatılan istişare toplantıları neticesinde kurumsallığı olgunlaştırılarak ve sayıları hızla artan gönüllü kuruluşlar arasındaki işbirliğini daha da geliştirmek için "Çatı Kuruluş" misyonuyla 22 Aralık 1994'te kurulmuştur.

  • Kuruluş Yılı: 1994
  • Sosyal

Bu izahatta görüldüğü gibi, 1951 de dernek olarak başlayan gönüllü kültür teşekkülleri hareketi milliyetçi- muhafazakar çizgide bugün on binlere doğru yol almaktadır. Bu gelişme ülkemizdeki demokratik sahada kaydedilen tekâmülün bir tezahürüdür. Milletimizin dinamik ve atılımcı yapısı sayesinde, kendisine imkân verilip önü açılınca fevkalade güzel kuruluşlar ortaya çıkmaktadır. 
Kanaatimizce, demokratik hukuk devleti içinde, insan haklarına saygılı bir toplum olarak gelişmek ve milletlerarası camiadaki şerefli yerimizi daha da yükseltmek istiyorsak bu gelişme vetiresini devam ettirmek gerekir.