Yeni Dünya Vakfı

"Yeni bir dünya için çalışıyoruz.” anlayışıyla yola çıkan vakfımız; öncelikle gençlerimizin milli ve manevi değerlere bağlı, bilgili, kültürlü, ahlaklı, yeniliklere açık, aydın birer şahsiyet olmalarını sağlayarak milletimizin huzur içinde kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunmaktır.

  • Kuruluş Yılı: 1996
  • Sosyal

Mahmut Göksu

Genel Başkan

Vakfımız dünyada önyargılarla veya kesin çizgilerle birbirimize yaklaşmak yerine, huzurlu ve yaşanabilir bir ortam kurulmasına katkı sağlamak için evrensel bir pencereden meseleleri değerlendirmektedir.

Vakfımızın burs verdiği öğrenciler Türkiye'nin her ilinde ve yurt dışında eğitim gördüklerinden onlarla iletişimi www.yenidunyavakfi.org adresinden sağlamaktayız.

Bu sanal ortamda öğrencilerin bilgi ve birikimlerine katkı sağlamayı amaçlarken, soru ve sorunlarıyla da ilgilenerek sağlıklı bir akıl, ruh ve vicdana sahip olmaları için çok çeşitli çalışmalar yapmaktadır

Vakfımızın faaliyetleri;
Kurulduğu zaman 120 öğrenciye burs hizmeti veren vakfımız bugün yaptığı hizmetler ile binlere ulaşmış, yarınlar için de on binleri hedeflemiştir. Bu öğrenciler ülkemizin ve dünyanın değişik üniversitelerinde, okullarında öğrenim görmektedirler.

Yeni Dünya Vakfı adından da anlaşılacağı gibi dünyayı kucaklamakta, yurt dışındaki dünya üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilere de katkı sağlamaktadır. Her yıl mezun olan bursiyer arkadaşlarımızdan yüzlercesinin ülkemizin değişik yerlerinde çok çeşitli görevler yaptığını görmekte ve bununla hizmet coşkumuz daha da artmaktadır.

Yeni Dünya Vakfı'nın eğitime yaptığı katkının dışında, faaliyetleri arasında tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkıp bu yüce mirası koruyup yükseltmek de yer almaktadır. Bu nedenle vakfımız, İstanbul Fatih ilçesi Eminönü/Cağaloğlu semtinde metruk bir durumda bulunan Hadim Hasan Paşa Medresesini, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile gerekli yazışmaları yaparak ve izinleri alınarak, Fatih Belediyesi ile birlikte restorasyonunu tamamlamıştır.

Yeni Dünya vakfının geleceğe yönelik faaliyetleri;
-Eğitim müesseseleri, yurtlar, konferans salonları, kütüphaneler, laboratuvarlar, araştırma merkezleri, kimsesiz düşkünleri barındırma ve yetiştirme evleri ( huzur evleri,hastane ve emsali) ve bunlara benzer hayır ve kültür müesseseleri inşa ve tesis etmek.

-Konferans, seminer, münazara, panel gibi her türlü ilmi ve kültürel kapalı salon ve açık hava toplantıları tertip etmek.