Öz Kevser Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

1995 yılında, Konya’da kuruldu. Vakfımız 1996 yılında, İstanbul’a taşınarak, vakıf tüzüğünde belirtilen kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek için hizmetlerine var gücüyle devam etmektedir. Yaptığı bütün faaliyetleri bir hayır işi olarak görmekte ve kamu yararına uygun hareket etmektedir. Vakfımız İnsana hizmet Hakka hizmet düşüncesi ile hayra açılan kapınız dır…

  • Kuruluş Yılı: 1995
  • Sosyal

Ferhat ÇALIŞYE

Başkan

Misyonumuz

Milli ve manevi değerlerine bağlı, dünyayı bilen, ahlaklı, şahsiyetli, her haliyle örnek bir neslin yetişmesine; birlik ve beraberlik ruhu içerisinde paylaşımcı, takva sahibi bir toplumun oluşumuna katkı sağlamak.

Vizyonumuz

Amaç ve değerlerimiz doğrultusunda toplumu bilinçlendirmek, hayat kalitelerinin artmasına katkı sağlamak, manevi şahsiyetlerin geliştirilmesi ve özümsenmesiyle birlikte, dünyevi bilgi birikimlerle donatılmış, müspet ilimlere vakıf bir toplumun yetiştirilmesine yönelik, kültürel, eğitici, sosyal faaliyetler yaparak model bir toplum oluşturmak. Bu amaçla maddi ve manevi alanlarda eğitim kurumları açmak. Bilgi ve bilinçlendirmeye yönelik medya ve yayın organları kurmak, programlar düzenlemek, çocuk, aile ve gençlerin yetiştirilmesine yönelik kurumlar açmak. Kültür, sanat ve teknik alanlarda uzman yetiştirmek, sosyal yardım faaliyetlerinde bulunarak toplumun ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak.