Mukaddes Mekanları Tanıtma ve Kültür Derneği

Burak Derneği, her Müslümanın hayatında önemli bir yeri olan mukaddes makanları mana ve ehemmiyetiyle beraber tanıtmak amacıyla kuruldu.

  • Kuruluş Yılı: 2011
  • Sosyal

Adem YENİHAYAT

Başkan

Mukaddes mekân kavramını “içerisinde ibadet etme sevabının daha fazla olduğu yerler” olarak ele aldığımızda karşımıza üç mübarek mescid çıkmaktadır: Mescid-i Haram, Mescid-i Nebi ve Mescid-i Aksa. İlk iki mescid hac ve umre vesilesiyle sık sık ziyaret edilmekte, haklarında gerekli bilgi rahatlıkla alınabilmektedir. Mescid-i Aksa ise maalesef halkımız tarafından tam olarak tanınmamakta, hak ettiği değer yeterince verilmemektedir. Biz de ilk kıblemiz Mescid-i Aksa bilincini canlı tutmak, işgal altındaki bu topraklara ve orada yaşayan Müslümanlara sahip çıkmak, gerekli maddi ve manevi desteği sağlamak adına yola koyulan bir derneğiz. Hz Peygamber’in (sav) Burak’ı vardı ve onunla Mescid-i Aksa’ya ulaştı. Biz de insanımıza Burak olacak bir dernekle yola çıktık.

Şunu iyi biliyoruz ki Mescid-i Aksa’nın esareti ümmetin büyük ayıbıdır. Sorumluluk hepimizindir ve yapılacak daha pek çok işimiz vardır.

Bizler yoldayız. Yolculuğumuza eşlik edecek yoldaşlara da azığa da ihtiyacımız var. Yürüyüşümüze bekler, yerinizin hazır olduğunu hatırlatırız.


Vizyonumuz:

* Genç nesillere, Kâbe-i Muazzama, Mescid-i Nebevi ve Mescid- Aksa bilincini kazandırmak
* Mescid-i Aksanın önemini insanımıza anlatmak.
* Medeniyetimizin temel unsurlarından biri olan Mescid-i Aksa sevgisini coğrafyamız insanının yüreğine yerleştirmek.

Misyonumuz:

* Mukaddes mekânlara ziyareti teşvik etmek, özellikle insanlarımızın Mescid-i Aksa ile buluşmalarını sağlamak.
* Bu hedefe ulaşabilmek için tüm imkânlarımızı kullanarak Müslümanların Mukaddes mekânlar ile irtibatını diri ve güncel tutmak, bu kutsal davada sorumluluk üstlenmek.
* 2011 yılında başlattığımız bu kutlu yürüyüşe yeni sevdalılar kazandırarak, bu Mukaddes mekânların kıyamete kadar varlıklarının anlamlarıyla birlikte ayakta kalmasına katkı sağlamak.