Dünya Etnospor Konfederasyonu

Dünya Etnospor Konfederasyonu, geleneksel spor ve oyunların bilinirliklerinin artması ve yaygınlaşmasına yönelik faaliyetlerde bulunan uluslararası bir kurumdur.

  • Kuruluş Yılı: 2015
  • Spor

Necmeddin Bilal Erdoğan

Başkan

Dünya Etnospor Konfederasyonu, geleneksel spor ve oyunların bilinirliklerinin artması ve yaygınlaşmasına yönelik faaliyetlerde bulunan uluslararası bir kurumdur. 2015 yılında  kurulun Konfederasyonun merkezi İstanbul’dadır. Kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel oyun ve sporlara, bu etkinliklerin muhafazası, icrası ve sürdürülebilirliği adına destek olan kurum bu faaliyetleri bir çatı örgütlenmesi vasfıyla, daha kalıcı ve sistemli bir hale getirmeyi hedeflemektedir.

Dünya genelindeki geleneksel sporları tek bir kurumsal çatı altında toplamak, üye federasyonlar arasında birlik beraberlik tesis etmek, Etnospor anlayışını yaygınlaştırıp olgunlaştırmak Konfederasyonun önceliklerindendir. Ayrıca, Etnospor alanındaki her türlü sportif, sosyal ve kültürel çalışmaları düzenlemek, bu yönde çalışmalar yapan diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak konfederasyonun başlıca amaçları arasındadır.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Etnospor kelimesi ile ifade ettiği geleneksel sporları ve bunlara bağlı kültürleri günümüzde yeniden yaygınlaştırmayı hedeflemektedir. Tarih boyunca toplumların ve toplulukların yaşam tecrübesi ile ortaya çıkmış, zamanın süzgecinden geçerek en ideal şeklini almış değerlerin taşıdığı zenginliği gelecek kuşaklara aktarmayı hedeflemektedir.

Etnosporlar tarihin günümüze taşıdığı bilgilerin ve tecrübenin ışığında geçmişin avcılık, savaş teknikleri, yiğitlik, giyim kuşam ve yemek kültürü gibi pek çok ögesini sportif ve kültürel faaliyetler ile gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmaktadır.