Genel Kurul İlanı

  • Türkiye Gençlik STK'ları Platformu
  • DUYURULAR
  • 11 Kasım 2021

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27/11/2021 Tarihinde saat 14.00 da dernek merkezinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının 04/12/2021 tarihinde saat: 14.00 da dernek merkezinde aynı gündemle toplanacaktır.         

Gündem :        

Açılış ve Yoklama,         

Divan heyetinin seçilmesi        

Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının görüşülmesi,             

Yeni yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi        

Derneğin uluslararası faaliyet yapması, uluslararası iş birliğinde bulunması,         

Derneğin federasyona üye olması üyelikten çıkması konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi, 

Dernekte personel çalıştırılması, yönetim kurulu üyelerinin sigortalı ya da huzur hakkı ile hizmet vermesi, çalışan personellerin işten çıkarılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

Derneğe gayrimenkul, araç, tüm taşınır ve taşınmaz mal alım ve satma işlemleri ile derneğin borçlanması için yönetim kuruluna yetki verilmesi 

Dernek tüzüğünde yapılacak değişikliklerin görüşülmesi    

Dilek ve Temenniler,

Kapanış.                             

TGSP Yönetim Kurulu
Genel Kurul İlan tarihi: 11.11.2021