Olağanüstü Genel Kurul İlanı

  • Türkiye Gençlik STK'ları Platformu
  • DUYURULAR
  • 10 Ocak 2022

Derneğimizin OlağanÜSTÜ Genel Kurul Toplantısı 25/01/2022 Tarihinde saat 14.00 da dernek merkezinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının 02/02/2022 tarihinde saat: 14.00 da dernek merkezinde aynı gündemle toplanacaktır.         
Gündem :        
Açılış ve Yoklama,         
Divan heyetinin seçilmesi        
Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının görüşülmesi,             
Yeni yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi        
Derneğin uluslararası faaliyet yapması, uluslararası iş birliğinde bulunması,         
Derneğin federasyona üye olması üyelikten çıkması konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi, 
Dernekte personel çalıştırılması, yönetim kurulu üyelerinin sigortalı ya da huzur hakkı ile hizmet vermesi, çalışan personellerin işten çıkarılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
Derneğe gayrimenkul, araç, tüm taşınır ve taşınmaz mal alım ve satma işlemleri ile derneğin borçlanması için yönetim kuruluna yetki verilmesi 
Dernek tüzüğünde yapılacak değişikliklerin görüşülmesi    
Dilek ve Temenniler,
Kapanış.                             

Yönetim Kurulu