TGSP Genel Kurul İlanı / 23 Aralık 2023

  • Türkiye Gençlik STK'ları Platformu
  • DUYURULAR
  • 08 Aralık 2023

Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23/12/2023 Tarihinde saat 14.00 da dernek merkezinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının 30/12/2023 tarihinde saat: 14.00 da dernek merkezinde aynı gündemle toplanacaktır.         

Gündem :        

Açılış ve Yoklama,         

Divan heyetinin seçilmesi        

Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının görüşülmesi,             

Yeni yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi

Derneğin uluslararası faaliyet yapması, uluslararası iş birliğinde bulunması,         

Derneğin federasyona üye olması üyelikten çıkması konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi, 

Dernekte personel çalıştırılması, yönetim kurulu üyelerinin sigortalı ya da huzur hakkı ile hizmet vermesi, çalışan personellerin işten çıkarılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

Derneğe gayrimenkul, araç, tüm taşınır ve taşınmaz mal alım ve satma işlemleri ile derneğin borçlanması için yönetim kuruluna yetki verilmesi 

Dernek tüzüğünde yapılacak değişikliklerin görüşülmesi    

Dilek ve Temenniler,

Kapanış.                             

YÖNETİM KURULU