Enderun Vakfı

"Adını Osmanlı Devletinin Enderun Mektebinden alan vakfımız, İslam’a bir bütün olarak bakan, her türlü aşırılık ve taassuptan uzak, vasıtaları gaye edinmeyen, işlerini istişare ile yapan, bireyi ve toplumu ihya edecek medeniyetin ancak vakıf kültürü ile kurulabileceğine inanan bir sivil toplum kuruluşudur.

  • Kuruluş Yılı: 1995
  • Eğitim

Mustafa Aydoğdu

Başkan

AMAÇ:“Ben ancak muallim olarak gönderildim” buyuran Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) sevgi ve merhamet temelli eğitim anlayışıyla gençlerimizi yetiştirme çabası içinde olan vakfımız, onları istidat ve kabiliyetlerinden azami şekilde faydalanıp dünyayı ve insanlığı ihya edecek medeniyet elçileri haline getirmek için çalışmaktadır.

KURULUŞ VE KURUCULAR:Vakfımız, eğitimci, yazar, şair, fikir ve ilim adamı merhum Zeki Soyak hocamız öncülüğünde bir grup öğretmen tarafından 1995 yılında Nevşehir’de kurulmuştur. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü mezunu olan, Zeki Soyak Hocamız, 1975’de Nevşehir’de kurulan ve kapatıldığı 1980’e kadar Türkiye’nin tüm il merkezleri ve büyük ilçelerinde teşkilatlanmasını tamamlayan Mefkûreci Öğretmenler Derneğinin de kurucusu ve başkanıdır. Ülkemizin çeşitli vilayetlerinde öğretmenlik yapan hocamız, hayatını eğitime vakfetmiş bir fikir adamı olarak hayır hizmetlerinde her daim öncü olmuştur. 1992’de Nevşehir’de başlayan yayın hayatını30 yıldır kesintisiz sürdüren İlkadım Dergisinin, kendisine ait biri şiir kitabı olan 15 eserinin yayın ve telif haklarını vakfettiği İlkadım Yayıncılığın ve 1993’de mesajlarımızı topluma sesle ulaştırabilmek için bugünkü adı ENDERUN FM olan ART FM Radyo kanalının kurulmasına öncülük etmiştir.

KURUMLAR VE VASITALAR: İlkadım Dergimize ilave olarak Genç Enderun Gönüllülerimizce “Bâciyan” ve “Genç Adam” dergilerimiz 3 aylık periyotlarla kuruluşundan beri kesintisiz yayınlanmaktadır. “Enderun Medya Youtube Kanalı“ ile mesajlarını digital ortama da taşıyan vakfımız, basın yayın haricinde; öğrenci yurtları, aşevleri, gençlik merkezleri, burslar, kitap kafeler, okuma salonları, doğa kampları, sportif müsabakalar, konferanslar, seminerler, yaz ve kış okullarının yanı sıra aile içi eğitim programları, kreş ve anaokulu ile eğitimi beşikten mezara kesintisiz sürdürmek için azami gayret göstermektedir.

Vakfımız, ülke genelinde toplum yararına yapmış olduğu hizmet ve çalışmalardan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle; 10 Haziran 2020 Tarih ve 2652 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Kamu Yararına Vakıf statüsü kazanmıştır. Vakfımız Nevşehir, Konya Ankara, Kayseri, Aksaray illerinde resmi teşkilatlanmasını tamamlamış olup, kamu yararına vakıf olduktan sonra, gönüllülerimizce İstanbul, Bursa, Erzurum, Niğde, Kırşehir, Sakarya illerinde yürütülen hizmetlerin resmi olarak vakfımızın çatısı altına alınması için teşkilatlanma çalışmaları tamamlanma aşamasına gelmiştir. 


GELECEK VİZYON: Enderun Eğitim Vakfı olarak,gençliğimizin milli ve manevi değerlerimiz çizgisinde, ülkesini ve milletini imar ve ihya edecek bireyler olarak yetişmesi için imkanlarımız dahilinde tüm gücümüzle çalışacağız. Günümüzde insanlığın yaşadığı buhran ve kargaşadan kurtularak selamete kavuşmasının ancak Kur’an ve Sünnet temelli İslam medeniyetinin tekrar hayata geçirilmesiyle mümkün olabileceği mesajını herkese ulaştırmak için azami gayret göstermeye devam edeceğiz."