Genç Akademisyenler

Genç Akademisyenler Birliği, bu önem ve bilinçle yapılanmış, 2017 tarihinde resmi olarak kurulmuştur. 2023 yılı itibariyle 35 il ve 16 ülkede temsilcilisi, binin üzerinde üye/gönüllüsü ile çalışmalarına devam etmektedir.

  • Eğitim

Yunus Kocabıyık

YK Başkanı

Üniversitelerimizde Üniversitelerimizde çok sayıda “genç akademisyen” görev yapmaktadır. Bu sayı üniversitelerimizde görev alan akademisyenlerin yarısından fazlasını oluşturmaktadır. Bunların yanında lisansüstü eğitim programlarına devam eden/etmiş olan gençler ülkemizde çok çeşitli alanlarda hizmet sunmaktadır. Kendilerini nitelikli anlamda geliştirecek bu genç akademisyenlerin yakın gelecekte hem akademik hem de idari pozisyonlarda görev alarak ülkemize hizmet etmeleri kuvvetle muhtemeldir. Bir başka ifadeyle bu akademisyenler hem üniversitelerimizin hem de ülkemizin geleceğidir. Toplumun fikrî altyapısını oluşturan bu kesimin, toplumsal hadiselere karşı makul, makbul, çözüm odaklı ve millî öneriler geliştirecekleri ortam ve olanaklara, bilgi ve birikimlerini harekete geçirebilecekleri oluşumlara ihtiyacı bulunmaktadır. Bu noktada bu genç akademisyenlerin, hem alanlarında nitelikli hem de milli ve manevi değerlere sahip bireyler olarak ülkemize hizmet etmeleri büyük önem arz etmektedir.

Genç Akademisyenler Birliği, bu önem ve bilinçle yapılanmış, 2017 tarihinde resmi olarak kurulmuştur. 2023 yılı itibariyle 35 il ve 16 ülkede temsilcilisi, binin üzerinde üye/gönüllüsü ile çalışmalarına devam etmektedir. Bizlerin temel amacı, kendimizi bilimsel ve düşünsel anlamda geliştirmek; üyelerimizi akademik alanda desteklemek, paydaşlarla iletişim ve dayanışma içerisinde olmalarını sağlamaktır. Hedefimiz, üniversitelerle, ilgili kurum ve kuruluşlarla, bizimle aynı ilke ve idealleri paylaşan akademisyenlerle çalışmanın yanı sıra, ülkemizin ve milletimizin yanında duran, akademinin/akademisyenlerin sorunlarına çözüm önerileri geliştiren ve bunları ilgililerle paylaşan güçlü bir sivil toplum kuruluşu olmaktır