Genç Ensar

Ülkemizin “milli ve manevi değerlerine bağlılık” Genç Ensar’ın şiarıdır. Ahlaklı, çalışkan, sorumluluk sahibi, ülkesi ve geleceğine dair hayalleri olan, düşünen, sorgulayan, eleştirel bakış açısına sahip bir nesil arzulamaktayız.

  • Kuruluş Yılı: 2016
  • Sosyal

Enes KAŞKAŞ

Genel Başkan

Genç, Farsça’da “hazine” manasına gelmektedir. Ensar Vakfı her bir genci hazine olarak görmekte ve her hazinenin kıymet arz ettiğinin bilincinde olmaktadır. Yaklaşık 40 yıllık mazisiyle halkımızın gönlünde müstesna bir yeri olan vakfımız gençliğe atfettiği bu önem doğrultusunda; ülkemizin dinamik gençliğini daha fazla desteklemek, gençlerimizin sosyal ve bilimsel üretkenliğini artırmak, ülkemiz gençliğinin doğru alanlara yönelmesine katkı sağlamak, geleceğin nitelikli gençlerinin yetişmesine öncü olmak, lise ve üniversiteler ile faaliyet olanaklarını geliştirmek, ülkemizdeki gençlik meseleleri üzerine çözümler üretmek, gençlerin iletişim kurma ve stratejik düşünme becelerine artırmak, ülkemiz gençlerini kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere teşvik etmek, mazlum coğrafyalar için ulusal veya uluslararası yardım faaliyetleri organize etmek amacıyla “Genç Ensar” hareketini başlatmıştır.