Avrupa Birliği TACSO 3 Projesi “People to People” Programı Başvuruları Açıldı

  • HİBE ve FON ÇAĞRILARI
  • 20 Temmuz 2020
  • Emre Türk

P2P Programı, herhangi bir IPA Yararlanıcısı veya AB ülkesinde gerçekleşebilecek bölgesel (çok yararlanıcı) ve ulusal (tek yararlanıcı) etkinlik / faaliyetlerin düzenlenmesini sağlamayı amaçlamaktadır. P2P İsteğe bağlı araç, eğitim, konferans, ağ etkinlikleri, çalıştaylar ve forumlar (tematik ve sektörel) koçluk ve mentorluk faaliyetleri, çalışma ziyaretleri vb. Gibi farklı etkinlik türlerini destekleyebilir. çevre ve STK’ların kapasite geliştirmesini sağlamak.

Kimler Yararlanabilir?

Batı Balkanlar’daki binlerce STK’ya, taban örgütlerine, STK ağlarına, Ulusal Kaynak Merkezlerine, kamu kurumlarına, AB Delegasyonlarına, AB Komisyonuna, bağışçı kuruluşlara, medya ve medya kuruluşlarına, bireysel aktivistlere vb. Türkiye

P2P Talep Üzerine aracı hibe yoluyla doğrudan destek içermez, ancak Tam başvuru onayını takiben istenen etkinliklere / faaliyetlere hem teknik hem de finansal desteğe izin veren bir mekanizmadır.

Başvuru ve detaylı bilgi için tıklayın