Fikriniz varsa UNDEF'e göndermenin tam zamanı !

 • Türkiye Gençlik STK'ları Platformu
 • HİBE ve FON ÇAĞRILARI
 • 29 Ekim 2020
 • Cemal Yüzbaşı

Sivil toplumun sesini güçlendiren, insan haklarını destekleyen ve tüm grupların demokratik süreçlere katılımını teşvik eden projeleri destekleyen Birleşmiş Milletler Demokrasi Fonu (UNDEF) yeni dönem çağrısını duyurdu. Başvurular için son tarih 1 Aralık 2020.

UNDEF bu yıl Covid-19 pandemisinin ortaya çıkardığı krizden kaynaklı sorunları çözmeye odaklanan projeleri de önceliklendirecek. 

UNDEF, sekiz tematik alandan birini veya birkaçını kapsayan proje önerilerini davet ediyor. 

Birleşmiş Milletler Demokrasi Fonu kapsamında belirlenen öncelikli alanlar ise şu şekilde:

 • Cinsiyet eşitliği,
 • Topluluk aktivizmi,
 • Hukukun üstünlüğü ve insan hakları,
 • Gençlik katılımı,
 • Hükümetle sivil toplum etkileşiminin güçlendirilmesi,
 • Medya ve bilgi özgürlüğü,
 • Bilgi araçları
 • Seçim süreçleri 

 

UNDEF bu yıl Covid-19 pandemisinin ortaya çıkardığı krizden kaynaklı sorunları çözmeye odaklanan projeleri de önceliklendirecek.