Hayrat Uluslararası Öğrenci Derneği

İslam coğrafyasının dört bir tarafına ulaşarak, “Zaman bendedir ve mekân bana emanettir! “ şuuruyla hareket edecek bir gençlik yetiştirebilmek amacıyla kurulmuştur.

 • Kuruluş Yılı: 2013
 • Sosyal

Cengiz GÜNAYDIN

Başkan

VİZYON

 • Hayrat Uluslararası Öğrenci Derneği olarak geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin bedenî, ruhî ve zihnî olarak donanımlı hâle gelmeleri için her türlü çalışmayı

 • Ülkemize gelen on binlerce uluslararası öğrenciye ev sahipliği yaparak “Kimin himmeti milleti ise o tek başına bir millettir.” düsturunu kendine rehber edinmiş fertler olarak ülkelerine uğurlayabilmek.

 • İslam coğrafyasının dört bir tarafına ulaşarak, “Zaman bendedir ve mekân bana emanettir! “ şuuruyla hareket edecek bir gençlik yetiştirebilmek.

MİSYON

 • Ülkemize eğitim amaçlı misafir olarak gelen gençlerin kendilerini akademik açıdan en iyi şekilde yetiştirebilmeleri için gerekli her türlü hizmeti onlara

 • Farklı kültürler ve milletler arasında işbirliği, hoşgörü ve dayanışma sağlayacak şekilde gençlerle sosyal, kültürel ve eğitim konularında faaliyetler düzenleyip, projeler yürütmek.

 • Misafir öğrencilerimize barınma, dil öğrenimi, akademik saha ve dini ilimler konusunda mali, teknik ve içerik yönünden destekleyici çalışmaları organize

 • Türkiye’de eğitimlerini tamamlayan gençlerimizin ülkelerine döndüklerinde manevi değerleri benimseyip kendi ülkelerinde bu perspektifte çalışmalar yapmaları için gerekli donanımı onlara kazandırmak.

 • Gençlerimizi cihanşümul bir mefkûreye ve cengâver bir ruha sahip, âlem-i İslam’ın yaralarına merhem olacak reçeteleri sunabilen iman doktorları olacak şekilde yetiştirmek.

 • Gençlerimizin iyi bir akademik başarı, iyi bir manevi donanım ve iyi bir İslam ahlakına sahip olabilmeleri için gerekli desteği sağlamak.