Hayrat Vakfı

Hayrât Vakfı, 1974 yılında, Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin vekili Ahmet Husrev Altınbaşak tarafından İstanbul Küçükçekmece’de kuruldu. Milli ve manevi değerlerimizi yayma, yaşatma ve imar etme gayesiyle hareket eden Hayrât Vakfı, yerel ve uluslararası alanda kuruluş amacı doğrultusunda faaliyetlerini yürütmektedir.

  • Kuruluş Yılı: 1974
  • Sosyal

Said Nuri ERTÜRK

Başkan

Vakıf, asıl faaliyet alanı olan ‘İman ve Kur’ân hizmeti’ eksenli eğitim çalışmalarının yanı sıra, sosyal dayanışma ve birlik şuuru çerçevesinde, Türkiye genelinde bir sivil toplum çatı kuruluşu olan ‘Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı’nın kurucularından olup, halen bu vakfın Mütevelli Heyeti, Yönetim ve İcra Kurulları üyesidir.

Benzer şekilde uluslararası bir çatı kuruluş olan ve İslam dünyasındaki dayanışmayı, birlik ve beraberliği hedefleyen ‘İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği’nin de kurucu üyesi ve Türkiye temsilcisidir.

Vakıf, ayrıca bünyesindeki farklı heyetler marifeti ile ‘Diyanet Raporu’ ‘Doğu Raporu’ gibi önemli toplumsal meseleler ve çözüm yolları hakkında görüş ve kanaatlerini zaman zaman kamuoyu ile paylaşmakta, çözüm sürecine aktif katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Hayrât Vakfı, memleketimizin ‘Yeni bir Anayasa’ ile “Yeni bir Türkiye’ye” yelken açacağı önemli kavşakta da sosyal sorumluluk bilinciyle görüşlerini paylaşarak sürece katkı sağlamaktadır.

Vakfımız aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı ile karşılıklı işbirliği içinde yurt genelinde “Osmanlı Türkçesi” ve “Kur’an ve Tecvitli Okuma Kursları” düzenlenmek üzere imzaladığı protokol çerçevesinde tarihi ve kültürel zenginliklerimizin korunmasını ve bu değerlerimizin yeni nesillere aktarılmasını amaçlamaktadır.