Hizmet Vakfı

Gayemiz Yalnızca Kur’an-ı Kerim ve hakikatlerini ilan ve neşirdir. Hizmet Vakfı, büyük İslam mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi’nin talebeleri tarafından 1973 yılında kurulmuştur. Cumhuriyet döneminde Kur’ân-ı Kerîm neşri için kurulan ilk vakıftır.

  • Kuruluş Yılı: 1973
  • Eğitim

Emre Şahin

Gençlik Sorumlusu

Gayemiz Yalnızca Kur’an-ı Kerim ve hakikatlerini ilan ve neşirdir. Hizmet Vakfı, büyük İslam mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi’nin talebeleri tarafından 1973 yılında kurulmuştur. Cumhuriyet döneminde Kur’ân-ı Kerîm neşri için kurulan ilk vakıftır.

Vakfımızın temel gayesi Kur’an-ı Kerim ve hakikatlerini neşirdir. Vakfımız Kur’an-ı Kerim neşriyatında birçok ilklere vesile olmuştur. Meşhur Hattat Hamid Aytaç (el-Âmidî) ’nin şaheseri sayılan Tevafuklu Kur’ân-ı Kerîm’imiz Cumhuriyet döneminde yazılıp çoğaltılan ilk mushaf olmuştur. Vakfımız, kıyamete kadar insanlara hidayet rehberi olan Kur’an-ı Kerim’in hakikatlerinin bütün insanlığa ulaştırılması maksadıyla, Bediüzzaman Said Nursi’nin Kur’an tefsiri olan Risale-i Nur eserlerini ve tercümelerini neşretmektedir. Vakfımızın kurucuları Bediüzzaman Said Nursi tarafından hayatta iken bizzat eserlerinin neşri için vazifelendirdiği ve vasiyet ettiği talebeleridir. Vakfımız tanıtım ve bilgilendirme faaliyeti olarak gerek yurt içinde gerekse yurt dışında birçok kitap ve yayıncı fuarlarına katılarak ülkemizin ve kültürümüzün tanıtımına katkıda bulunmaktadır.

Bu vesileyle farklı insanların Kur’an hakikatleri ile buluşması amaçlanmaktadır. Vakfımızın gayelerinden biri de “Gençlerimizin daha ziyade bilgili, faziletli, ahlaklı ve vatansever olarak yetişmeleri”dir. Bu sebeple imzaladığımız protokollerin gereği olarak birçok yurt, okul vs. kütüphaneleri için eserlerimiz bağışlanmaktadır. Yurt içi ve yurt dışında Kur’an-ı Kerim’e ulaşamayan müslüman kardeşlerimiz için bastırmış olduğumuz mushafları ulaştırma çalışmalarımız devam etmektedir. Vakfımız farklı dönemlerde Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Adalet Bakanlığı gibi kurumlarımızla protokoller imzalamış, bu protokoller kapsamında okullarımız, pansiyonlarımız, öğrenci yurtlarımız ve cezaevlerinde değerler eğitimi faaliyetleri ifa etmiştir. Bu faaliyetler kapsamında milli ve manevi değerlerimizin gençlerimiz ve mahpuslarımız tarafından öğrenilmesine gayret sarf edilmiştir.

Vakfımız müslümanların birlik ve beraberliği için çalışan vakıf ve derneklerle ortak çalışmalar yürütmekte, bu maksada matuf Milli İrade Platformu, Uluslararası Dini Yayıncılar Birliği, TGSP gibi birliklerde görev almaktadır.