Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Mezunları ve Mensupları Derneği

  • Kuruluş Yılı: 2019
  • Sosyal

Enes Kır

Başkan

Marmara Siyasal Derneği (Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları ve Mensupları Derneği); mezunları ve mensupları arasındaki dayanışmayı arttırmanın yanı sıra akademide, sanatta, yönetimde ve toplumun diğer alanlarında kendisine sürekli yeni ufuklar çizen yönetici adayları yetiştirmek gayesiyle 2019 yılında kurulmuştur. Marmara Siyasal Derneği ülkemizin ortaya koyduğu vizyon, hedefler ve öncelikler ile aynı doğrultuda hem yerel hem de küresel ölçekte kendi medeniyet havzasından beslenerek yetişmiş insan kaynağı oluşturmak adına fakültemiz mezunlarını ve mensuplarını tek bir çatı altında toplama ve dönemin ihtiyaçlarını karşılama doğrultusunda 2019 yılından bugüne kadar çalışmalarına devam etmektedir.